Neurologie JIP

Kontakty

Pevná linka+420 491 601 594

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Pondělí 14.00–16:00
Úterý 14.00–16:00
Středa 14.00–16:00
Čtvrtek 14.00–16:00
Pátek 14.00–16:00
Sobota 14.00–16:00
Neděle 14.00–16:00

Po domluvě s ošetřujícím personálem jsou možné návštěvy i v jiný termín.
Max. 1 – 2 osoby.
Děkujeme za pochopení.

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 8

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
4. patro

Popis pracoviště

Jednotka intenzivní péče Neurologického oddělení (JIP) je určena zejména k léčbě nemocných s cévními mozkovými příhodami (CMP), ale také pro některé nemocné s epilepsií nebo jinými těžkými onemocněními mozku, která vyžadují intenzivní péči.

JIP je základní součástí Iktového centra, probíhá zde velmi důležitá akutní fáze léčby většiny nemocných s cévní mozkovou příhodou. Je personálně a technicky vybavena k provádění rychlé diagnostiky a léčby CMP.
Disponuje 8 monitorovanými lůžky, ventilátorem k umělé plicní ventilaci, defibrilátorem s možností zevní stimulace, EKG přístrojem, ultrazvukovým přístrojem a dalším vybavením nutným k provádění intenzivní péče. Poskytuje multidisciplinární péči, kdy vedoucím týmu je lékař – neurolog specializující se na léčbu cévních onemocnění mozku a intenzivní péči, od počátku se léčby účastní fyzioterapeut, logoped, často interní konsiliář.
V akutní fázi provádíme léčbu cévní mozkové příhody systémovou trombolýzou (jde o nitrožilní podání látky schopné rozpustit krevní sraženinu , která uzavřela mozkovou tepnu) a v případě vhodnosti provedení tzv. endovaskulární léčby (mechanické odstranění krevní sraženiny z mozkové tepny kovovým katétrem) spolupracujeme s Komplexním centrem ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Léčba CMP je však komplexní a zahrnuje nejen tuto cílenou léčbu zaměřenou na přímou záchranu ohrožené tkáně mozku, ale také soubor opatření zajišťující prevenci a léčbu komplikací mozkové příhody.
Jde hlavně o zajištění adekvátní výživy a hydratace u nemocných s poruchami vědomí a poruchami polykání, prevenci a léčbu infekčních komplikací, žilní trombózy , monitoraci srdečního rytmu s detekcí a léčbou některých srdečních arytmií, které se v souvislosti s CMP často objevují, časnou rehabilitaci. Je prokázáno, že takto komplexně prováděná léčba významně snižuje následky cévních mozkových příhod.
Po odeznění akutní fáze onemocnění je nemocný obvykle překládán k další péči na některé z dalších oddělení Iktového centra – standardní Neurologické oddělení , Rehabilitační oddělení, Lůžka následné péče.

Personál

vedoucí lékař IC
Pevná linka+420 491 601 594
vrchní sestra JIP
Pevná linka+420 491 601 204

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Dysfagie - návodová příručka8.42 MB