Následná rehabilitační péče

Kontakty

oddělení NRP+420 491 413 250

Doporučené návštěvní hodiny

Denně 14:00–17:00

Počet lůžek

Název Počet lůžek
Lůžka následné péče 20

Popis pracoviště

Oddělení následné rehabilitační péče poskytuje lůžkovou rehabilitační a doléčovací péči pacientům, kteří mají předpoklad k intenzivnější rehabilitaci a je pro ně ze zdravotního pohledu možná. Rehabilitační léčbu poskytujeme pacientům po operacích, úrazech a dále pacientům s chronickým onemocněním, u kterých již došlo ke stabilizaci zdravotního stavu a je třeba poskytnutí zejména rehabilitační péče. Zaměřujeme se na zlepšení soběstačnosti a přípravu pacienta na návrat do domácího prostředí. Pacientům nabízíme příjemné prostředí moderně rekonstruovaného oddělení.

Na lůžkovém oddělení probíhá rehabilitace pod vedením fyzioterapeutů podle typu operačního výkonu či onemocnění. Každému pacientovi je sestaven individuální cvičební program. Naši fyzioterapeuti používají široké spektrum metod s cílem obnovit porušené pohybové funkce, zvýšit či udržet svalovou sílu, celkovou kondici a dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti pacienta. Při práci s pacienty využíváme nejrůznějších kompenzačních pomůcek – různé druhy chodítek, holí, rolátory, dále máme k dispozici motomedy a motodlahy pro zvyšování rozsahu pohybu po ortopedických výkonech a různé další cvičební pomůcky.

Pacientům je na oddělení dále k dispozici ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, v případě potřeby je dostupný logoped a nutriční terapeut.

Pacientům v případě zájmu zprostředkováváme kadeřnické a pedikérské služby, naše oddělení navštěvuje také kněz a pracovnice pro volnočasové aktivity, které současně pacientům zajišťují drobné nákupy.

Personál

zdravotně-sociální pracovník
Mobilní telefon+420 737 542 378Pracovní doba pondělí a pátek 7:00 - 15:00