Lůžkové oddělení chirurgie

Kontakty

Služba sester 4. patro - lůžka A+420 491 601 130
Služba sester 5. patro - lůžka B+420 491 601 126

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Denně 14:30–16:30

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 60
4. patro - lůžka A, 5. patro - lůžka B

Popis pracoviště

Chirurgické oddělení má 60 akutních lůžek, které jsou rozděleny na dvě stanice kam jsou nemocní uloženi dle povahy onemocnění.

Personál

staniční sestra 4. patro A
staniční sestra 5. patro B