Příjmová ambulance neurologie

Kontakty

Služba sester+420 491 601 213

Provozní doba

Nepřetržitá

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
4. patro

Popis pracoviště

Akutní (příjmová) ambulance se nachází na lůžkové části neurologického oddělení a je určena k vyšetření a eventuelní hospitalizaci emergentních stavů, které vyžadují okamžité vyšetření a léčbu.
Jsou to zejména stavy přivezené záchrannou sužbou (RZP, RLP), akutní mozkové příhody, epileptické záchvaty, zejména při jejich opakování nebo epileptickém statu, náhle vzniklých poruch hybnosti jiné než cévní etiologie a podobně. Péče o tyto stavy je zajištěna 24 hodin denně, je k dispozici i laboratorní komplement k provedení neodkladných vyšetření a oddělení radiodiagnostiky s možností provedení akutního CT mozku včetně vyšetření mozkových cév a průtokových parametrů v mozkové tkáni.

Akutní ambulance v žádném případě neslouží k urychlení vyšetření neakutních stavů. Zde je zapotřebí využít služeb neurologických ambulancí a poraden, kde existuje objednací systém.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 212