MUDr. Petr Štěpán

vedoucí lékař IC

Neurologie
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 491 601 594

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Jednotka intenzivní péče Neurologického oddělení (JIP) je určena zejména k léčbě nemocných s cévními mozkovými příhodami (CMP), ale také...