Centrální operační sály, Centrálni sterilizace

Provozní doba

Nepřetržitá
2. patro - sterilizace; 3. patro - sály

Popis pracoviště

Centrální operační sály jsou samostatné oddělení, které má k dispozici 5 operačních sálů pro operační výkony v oboru chirurgie, ortopedie, traumatologie a urologie.

Součástí centrálních operačních sálů je centrální sterilizace, která zajištuje sterilizační procesy pro jednotlivá oddělení a ambulance nemocnice a pro externí zdravotnická pracoviště.

Centrální sterilizace je od 26. 4. 2021 přestěhována do budovy K 2.patro.

Provoz v budově K 2.patro pro oddělení a ambulance Oblastní nemocnice Náchod a externí zdravotnická zařízení. Materiál ke sterilizaci bude předán zaměstnancům Centrální sterilizace v místnosti K.02.067 příjem materiálu a vydán v místnosti K.02.073 výdej materiálu.

Provozní doba:

Příjem Po – Pá 7:00 – 15:00

Výdej Po – Pá 7:00 – 10:00

Personál

vrchní sestra
Mobilní telefon+420 723 947 165