Centrální operační sály

Provozní doba

Nepřetržitá

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
2. patro

Popis pracoviště

Centrální operační sály jsou samostatné oddělení, které má k dispozici 5 operačních sálů pro operační výkony v oboru chirurgie, ortopedie, traumatologie a urologie.

Součástí centrálních operačních sálů je centrální sterilizace, která zajištuje sterilizační procesy pro jednotlivá oddělení a ambulance nemocnice a pro externí zdravotnická pracoviště.

Personál

vrchní sestra
Mobilní telefon+420 723 947 165