Nemocnice Náchod

Základní popis

Oblastní nemocnice Náchod a.s. se svými lokalitami zajišťuje akutní, dlouhodobou a následnou péči, LSPP pro děti i dospělé a praktického lékaře pro dospělé.

V základních oborech zajišťuje Oblastní nemocnice Náchod zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.

Lůžkovou i ambulantní péči zajišťuje v oborech: akutní rehabilitace, ARO, gynekologie a porodnictví, chirurgie, léčebna dlouhodobě nemocných, lůžka následné péče, neurologie, ortopedie, pediatrie a neonatologie, psychiatrie, urologie, ušní-nosní-krční, vnitřní lékařství.

Ambulantní péči zajišťuje v oborech: endoskopické centrum, hemodialyzační středisko, infekční lékařství, klinická onkologie, LPS pro děti i dospělé, praktický lékař pro dospělé.

Komplementární péči zajišťuje v oborech: cytologie, klinická biochemie a diagnostika, klinická hematologie a transfúzní služba, klinická mikrobiologie a imunologie, mammografický screening, patologie, radiologie a zobrazovací metody

Specializované vyšetření: mammografický screening, screening kolorektálního karcinomu.

Od 6. února 2009 je v náchodské nemocnici v provozu Babybox.

Nemocnice Náchod - dolní areál

RNDr. Bc. Jan Mach

předseda správní rady
Pevná linka+420 491 601 640

Ing. Lukáš Hartwich

prokurista
vedoucí odboru úhrad zdravotní péče
Pevná linka+42 491 601 634

MUDr. Ladislav Tichý

náměstek pro léčebnou péči
Pevná linka+420 491 601 633

MUDr. Miroslav Švábl

náměstek pro léčebnou péči
Pevná linka+420 491 413 270

Mgr. Markéta Vyhnanovská, MBA

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Pevná linka+420 491 601 651
GSM+420 601 321 461