Interní lůžkové oddělení

Kontakty

Interní lůžkové oddělení 1. patro+420 491 601 715
Interní lůžkové oddělení 2. patro+420 491 601 716

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Pondělí – Pátek 15:30–16:30
Sobota, neděle, svátky 14:30–16:30

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 60
1. patro a 2. patro

Popis pracoviště

Interní oddělení rozpoznává a nechirurgicky léčí onemocnění srdce a cév, plic, zažívacího traktu, ledvin, krve a poruchy látkové výměny. Zdravotní péči poskytuje jak na oddělení, tak v ambulancích. Součástí lůžkového od-dělení je jednotka intenzivní péče pro akutní specializovanou léčbu urgentních život ohrožujících stavů.
Další součástí interního oddělení je středisko umělé ledviny, které poskytuje stálou léčbu nemocným s trvalým selháním ledvin. Středisko má nepřetržitý provoz a umožňuje kdykoliv léčit nemocné s akutním selháním ledvin.
V ambulantní části pracuje 5 všeobecných interních ambulancí, dále pak specializované poradny pro kardiologii, gastroenterologii, nefrologii, osteologii a revmatismus, diabetologii a endokrinologii.
Ve spolupráci s ostatními odděleními náchodské nemocnice, s vysoce specializovanými centry ve Fakultní ne-mocnici v Hradci Králové a s kardiologickým centrem Kardio -Troll v Pardubicích, interní oddělení poskytuje a zajišťuje léčbu pro nemocné z Náchodska v celém rozsahu vnitřního lékařství na nejvyšší úrovni dostupné v České republice.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 717
staniční sestra JIP a 1. patro
Pevná linka+420 491 601 719
staniční sestra INT 2. patro
Pevná linka+420 491 601 716