Audity ONN, a.s.

Držitel osvědčení o splnění podmínek Auditu I a Auditu II je evidován v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP a je zapojen do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Oblastní nemocnice Náchod a.s. má tato osvědčení pro níže uvedené odbornosti (pracoviště):

Registrovaná odbornost Uděleno Trvání Typ auditu
801 – Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod 25. 04. 2024 3 roky Audit R3 (NASKL)
801 – Pracoviště klinické biochemie Opočno 03. 06. 2021 3 roky Audit R3
802 – Oddělení kl. imunologie a mikrobiologie Náchod 09. 11. 2017 2 roky Dozorový audit B
807_823 – Laboratoř patologie Náchod 10. 09. 2021 3 roky Audit R3 (NASKL)
801 – Pracoviště klinické biochemie Broumov 02. 12. 2021 3 roky Audit R3
801 – Pracoviště klinické biochemie Jaroměř 22. 10. 2019 2 roky Audit II NASKL
222 – Pracoviště transfuzní služby Náchod 01. 11. 2016 2 roky Audit II NASKL
801 – Odd. laboratorní medicíny Rychnov n. K. 29.01.2018 2 roky Dozorový audit B
818 – Odd. laboratorní medicíny Rychnov n. K. 22.03.2018 2 roky Dozorový audit B
222 – Odd. laboratorní medicíny Rychnov n. K. 15.03.2018 2 roky Dozorový audit B
801 – Odd. laboratorní medicíny Rychnov n. K. (pracoviště Týniště n. O.) 19.10.2018 2 roky Dozorový audit B