Interní jednotka intenzivní péče (JIP)

Kontakty

Služba sester+420 494 502 304

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 6

Popis pracoviště

S trvalou přítomností kvalifikovaného kardiologa nebo interního specialisty II. st. a týmem zkušených sester s nástavbovými specializacemi v intensivní péči.

Je vybavena novým multifunkční spolehlivým monitorovacím systémem, moderními lůžky pro intensivní péči, pojízdným rtg přístrojem, infusními pumpami a dávkovači, zařízením pro hemodynamické monitorování, řízenou ventilaci a vybavením pro urgentní kardiostimulaci a kanylaci centrálních žil.

Soustřeďují se sem nemocní s ohrožením života jako jsou akutní kardiovaskulární choroby, akutní krvácení do zažívacího traktu s možností urgentní endoskopie, cévní mozkové příhody k rychlé diagnostice se zvážením akutní trombolytické léčby, intoxikace a akutní závažné poruchy vnitřního prostředí (dekompensace diabetu, jaterní a ledvinná selhávání apod.).

Personál