Odpovědi dle § 106/99 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím

Popis pracoviště

Zveřejňování informací

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zde uveřejňujeme do 15 dnů informace umožňující dálkový přístup.

Informace musí být zveřejněna po dobu nejméně 6 let.