Útvar ICT (Informačních a komunikačních technologií)

Kontakty

Asistentka úseku ICT+420 491 601 659

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
2. patro

Popis pracoviště

  • zajišťuje provoz a vzájemné vazby všech informačních systémů, které běží na počítačové síti v nemocnici, jako jsou zejména: Nemocniční informační systém (NIS) pro ambulance a lůžková oddělení, laboratorní informační systém, ekonomický informační systém, personální a mzdový informační systém, systém elektronické pošty aj.,
  • zajišťuje funkčnost serverové a síťové infrastruktury ve všech areálech nemocnice včetně propojení mezi jednotlivými oblastmi, jako jsou nemocnice Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Broumov, Nové Město nad Metují, Jaroměř a Opočno,
  • zajišťuje provoz a dohled serverové a síťové infrastruktury pro centralizované systémy nemocnic Zdravotnického holdingu KHK (lokality ONN, Oblastní nemocnice Trutnov, Oblastní nemocnice Jičín, Městská nemocnice Dvůr Králové n/L),
  • zajišťuje provoz vnitřních telefonních linek a mobilních telefonů v rámci ONN,
  • zajišťuje nákup, servis a opravy veškeré techniky v provozu informačních a komunikačních technologií,
  • zajišťuje uživatelskou podporu zaměstnancům ONN při práci v NIS a ostatních informačních systémech ONN.

Personál

vedoucí útvaru ICT
Pevná linka+420 491 601 659
asistentka útvaru ICT
Pevná linka+420 491 601 659