Transfuzní stanice - informace pro dárce krve a plazmy

Kontakty

Evidence dárců+420 491 601 427
Bezplatná linka pro dárce+420 800 182 743

Vážené dárkyně, vážení dárci,

darovat krev a krevní složky je přes veškerá epidemiologická opatření nadále žádoucí. Cesty do zdravotnického zařízení (včetně transfuzní stanice) jsou povoleny. Pro cestu do zdravotnického zařízení v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad. Při cestách mimo okres stačí zaškrtnutý formulář, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty (konkrétně „cesta do zdravotnických zařízení“). Formulář je ke stažení zde: https://www.mvcr.cz/…or-docx.aspx

Je vhodné mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty. V případě kontroly předložte zvací SMS k odběru a průkaz dárce krve. Mějte připravený telefonický kontakt na transfuzní stanici, která Vám v případě potřeby oprávněnost cesty potvrdí (telefonní čísla 491 601 427 nebo 800 182 743).

Vážená dárci, z důvodu šíření koronaviru Vás žádáme o dodržování následujících opatření:

PROSÍME V PRAVÉM SLOUPCI VĚNUJTE POZORNOST DOPORUČENÍ pro darování krve PO OČKOVÁNÍ

  1. Podmínkou darování je dobrý aktuální zdravotní stav – v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli, dušnosti a při naměření zvýšené teploty, nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků vůbec NEVSTUPOVALI NA TRANSFUZNÍ STANICI !
  2. Krev nebo krevní složky lze odebrat pouze osobě, která v posledních 2 týdnech nenavštívila Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, v posledních 4 týdnech jinou evropskou zemi. Pro exotické destinace nadále platí vyřazení z darování na dobu 6 měsíců.
  3. Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.
  4. Při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.
  5. Osoba, která byla pozitivně testována na COVID-19 (prodělala onemocnění), může darovat za 28 dní po druhém negativním výsledku PCR COVID-19 (z výtěru).

Respektujte prosím tato opatření. V případě dotazu nás kontaktujte telefonicky: bezplatná linka 800 182 743 D­ěkujeme za pochopení a spolupráci! Kolektiv OKHTS ON Náchod a.s.

Odběrové dny

Den Čas Poznámka
Pondělí 06:30–10:00 odběr krve, plazmy
Středa 06:30–10:00 odběr plazmy
Čtvrtek 06:30–10:00 odběr plazmy
Pátek 06:30–10:00 odběr krve, plazmy

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:00–14:30
Úterý 06:00–14:30
Středa 06:00–14:30
Čtvrtek 06:00–14:30
Pátek 06:00–14:30

Omezení míst pro parkování

Vážení dárci, počínaje úterkem 10. 4. 2018 bude docházet k předávání staveniště pro stavbu velké nemocnice. Během této rekonstrukce dojde v areálu dolní nemocnice ke značnému omezení míst pro parkování. Současně bude také omezen průchod areálem nemocnice.

Proto bychom Vás rádi požádali o trpělivost. Přijměte prosím naši omluvu za nekomfort, který Vám, coby našim stálým klientům, tato omezení přinesou. Z tohoto důvodu Vás žádáme, pokud máte možnost použít jiného dopravního prostředku než osobního automobilu k přepravě na Transfuzní stanici, použijte jej.

Z výše uvedených důvodů Vás prosíme i o zvýšenou opatrnost při procházení areálem nemocnice.

Děkujeme za pochopení i za to, že budete používat osobní automobil jen v krajních případech.

Management Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál

Popis pracoviště

Zde se provádějí bezplatné odběry krve a plazmy od dobrovolných dárců, jejich zpracování pro klinické použití (transfuzní účely) a bezplatné odběry plazmy pro farmaceutické zpracování. Dále je zde prováděn nábor dárců do registru kostní dřeně (po telefonickém objednání).

Odběry plné krve se provádějí v pondělí a v pátek od 6:30 do 10:00 hodin. Odběry plazmy se provádějí v pondělí, středu, čtvrtek a pátek na objednaný čas. V úterý je transfuzní stanice pro dárce uzavřena.

Darovaná krev má krátkou životnost, proto je nezbytné udržovat pouze omezené zásoby této vzácné tekutiny, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Prosíme, k odběru se vždy objednejte na bezplatné telefonní lince 800 182 743 nebo vyčkejte na pozvání, které zasíláme pomocí SMS. Pokud se nemůžete dostavit v konkrétní den, na který jste byli pozváni, můžete přijít do týdne na nejbližší možný termín nebo se telefonicky přeobjednat.

Noví dárci (prvodárci) mohou přijít k odběru krve bez předchozího objednání (v pondělí nebo pátek).

K odběru je nutno mít s sebou průkaz totožnosti s fotografií a průkaz zdravotní pojišťovny, opakovaní dárci také legitimaci dárce krve. Noví dárci, kteří užívají nějaké léky, prodělali nějaké závažnější onemocnění nebo jsou sledováni v odborné ambulanci, přinesou o tomto zprávu od praktického nebo odborného lékaře. Totéž platí pro dárce, kteří delší čas krev nedávali. Pokud užíváte léky, je nutné znát jejich názvy.

Večer před odběrem krve nebo plazmy není vhodná velká fyzická námaha (sportovní výkon apod.), strava by neměla být tučná a není vhodné pít alkohol. Není vhodné se na vlastní odběr dostavit nalačno, ráno je vhodná lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.