Skiagrafie (RTG snímky)

Kontakty

Kontakt na pracoviště skiagrafie+420 491 601 374
Archiv snímků+420 491 601 379

Ordinační doba

Den Čas Poznámka
Pondělí – Pátek 07:30–15:00 Pavilon A

Provozní doba

Nepřetržitá

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
1. podlaží

Popis pracoviště

Umístění:

Dolní areál – budova D – 1. podlaží (přízemí).

Přístrojové vybavení:

Siemens Ysio Max instalovaný v roce 2019. Pro hospitalizované pacienty jsou instalovány další RTG přístroje v horním a v dolním areálu, k dispozici jsou i mobilní RTG přístroje.

Jak se objednat:

Bez objednání.

Před vyšetřením se pacient registruje na recepci a poté se s žádankou dostaví do čekárny u RTG vyšetřovny.

Graviditu i možnou graviditu je nezbytné před vyšetřením nahlásit.

Výsledek vyšetření:

V rámci nemocnice přístupný v nemocničním informačním systému, lékařům, kteří jsou elektronicky propojeni, je výsledek odeslán elektronicky (eZpráva), v ostatních případech je předán pacientovi. Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a je možné ji na žádost přeposlat určeným zabezpečeným elektronickým systémem (e-pacs) do jiného zdravotnického zařízení, event. vypálit na CD nosič.

Popis metody:

Vyšetření je nebolestivé a využívá se při něm schopnosti rentgenového záření pronikat hmotou a dle vlastností jednotlivých tkání se specificky zeslabovat. Vyšetření provádí radiologický asistent, který nastaví pacienta do potřebné polohy, nastaví přístroj z hlediska minimalizace plochy ozáření, dávky záření i jiných aspektů, případně přiloží ochranné pomůcky a provede ozáření. Při vyšetřování hrudníku a břicha požádá pacienta o zadržení dechu, aby snímek nebyl pohybem rozmazán. Při vyšetření dojde k nerovnoměrnému průniku tohoto záření na snímací materiál, který je poté digitálně zpracován.