Vzdělávání zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V Oblastní nemocnici Náchod a.s. je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 realizovaný projekt Vzdělávání zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod, a.s., CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0004735 spolufinancovaný z ESF a rozpočtu ČR, v rámci kterého bude proškoleno 285 zaměstnanců.

Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání zdravotnického personálu nemocnice, ale do projektu jsou zahrnuti i řídící a administrativní pracovníci, kteří absolvují školení dle svých potřeb zjištěných analýzou. U odborných školení se jedná zejména o interní odborná zdravotnická školení a sanitářské kurzy pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců. Řídící pracovníci absolvují manažerská školení pro zvýšení pracovních kompetencí.