Duchovní péče pro pacienty Oblastní nemocnice Náchod

Popis pracoviště

Duchovní péče je péče o existenciální a spirituální = duchovní a náboženské potřeby nemocných i těch, kdo se o ně starají.

Základem duchovní péče je úcta ke svobodě každého jednotlivce a jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání osobních těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého pacienta.

Pravidelně pracovníci chodí na interní a chirurgické oddělení v Náchodě. V Rychnově na interní oddělení a lůžka následné péče. A na další oddělení v celé ONN dle potřeby.