Dětské lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Během hospitalizace zde léčíme pacienty s běžnými akutními onemocněními dětského věku. Dušností a kašlem jsou doprovázeny nemoci dýchacích...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Během krátkého pobytu (většinou 4 dny) pečujeme o všechny novorozence, kteří se narodili maminkám na našem porodnickém oddělení. Úkolem...