Stipendijní program pro budoucí lékaře

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. nově nabízí možnost stipendií pro studenty všeobecného lékařství od 4. ročníku studia.

Další možností získání stipendia je od Královéhradeckého kraje (informace na konci článku)

PřílohaVelikost
Soubor Žádost o stipendium50.38 KB
PDF icon Stipendijní program185.59 KB

Stipendium je stanoveno částkou 10 000,– Kč měsíčně až do maximální celkové výše 200 000,– Kč

Student může požádat o zařazení do Stipendijního programu, pokud:

  • má trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice
  • úspěšně ukončil nejméně 3. ročník magisterského programu všeobecné lékařství

Stipendista, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání lékař je povinen splnit si svůj závazek pracovat v ON Náchod a.s. na dané pozici alespoň 48 měsíců.

Žádost o poskytnutí stipendia včetně příloh může být podávána průběžně během roku 2023/2024 v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s, Odbor vzdělávání, Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Další možností je
Elektronická přihláška

Bližší informace podá
Ing. Bejrová – tel. 607 643 990

Od října 2022 do března 2024 bylo podáno celkem 16 žádostí o stipendium – z toho 14 do Náchoda a 2 do RK.

Královéhradecký kraj každý rok vypisuje Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. Termín vypsání a podávání žádostí je jaro (duben, květen).


Informace ke stipendiu pro rok 2024