Cévní ambulance Rychnov nad Kněžnou

Kontakty

Ambulance+420 494 502 470

Ordinační doba

Den Čas
Pondělí 09:30–12:00

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 08:00–14:00

Popis pracoviště

V ambulanci cévní chirurgie v Rychnově nad Kněžnou se provádí diagnostika a léčba cévních onemocnění končetinových cév (tepen i žil) včetně břišní aorty a pánevních tepen. V diagnostice používáme ve spolupráci s RTG oddělením ultrazvuk, spirální CT, magnetické rezonance. Na základě diagnózy lékař pacientovi navrhuje operační nebo konzervativní léčbu, indikuje k operačnímu řešení onemocnění aorty, pánevních tepen a tepen dolních končetin, onemocnění žil a připravuje pacienty k dialýze (arteriovenózní spojky).

Provádíme operace na tepnách zásobující mozek, aortě, ilických tepnách a tepnách dolních končetin (bypassy), indikujeme intervenci na tepnách – PTA, stentáž, trombolýza, eventuálně i kombinované vý­kony

Provádíme komplexní přístup k žilní problematice včetně operací varixů ( klasicky nebo s použitím radiofrekvenční sondy – t.z.v RFA metoda operace recidiv varixů, sklerotizace).

Cévní ambulance spolupracuje s ostatními odděleními naší nemocnice a má návaznost na vasografické oddělení FN v Hradci Králové a II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze. U akutních případů cévních chirurgických onemocnění je vyšetření a další léčba zajištěno na ambulanci všeobecné chirurgie, kde je provoz nepřetržitý.

Personál