Rok 2018

Vážení pacienti,

v období od 3. 1. 2018 do 9. 3. 2018 probíhalo v Oblastní nemocnici Náchod a. s. dotazníkové šetření spokojenosti u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 231 hospitali­zovaných a 175 ambulantních pacientů. Z celkového počtu zúčastněných pacientů jich dvě třetiny vyjádřily převážnou spokojenost s poskytovanými službami a současně by nemocnici doporučily svým příbuzným a známým. Největší problémy pacienti vnímají v oblasti stravování.

Management nemocnice byl seznámen s výsledky dotazníkového šetření. Naším cílem je poskytovat kvalitní zdravotní služby, ale také poskytovat kvalitní související služby. Analýza výsledků dotazníkového šetření slouží jako podklad managementu pro vyhodnocení jednotlivých problémů, nastavení nových opatření a tím zlepšení kvality poskytovaných služeb. Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete v příloze Dotazníkové šetření spokojenosti u ambulantních pacientů a Dotazníkové šetření spokojenosti u hospitalizovaných pacientů.

Váš názor je pro nás důležitý. Vážíme si Vašeho pohledu a současně děkujeme za účast v dotazníkovém šetření. Ujišťujeme Vás, že vytváříme takové kroky a opatření, které povedou k Vaší ještě větší spokojenosti.

Vzhledem k probíhající a dlouho očekávané modernizaci nemocnice se snažíme vytvořit takové podmínky, které by Vás jako pacienty a návštěvníky nemocnice v souvislosti s výstavbou co nejméně omezovaly.

Věříme, že stavba půjde podle plánu a vzniklá omezení spojená zejména s průchodem a transportem do nemocnice, zvýšenou hlučností a dalšími negativními faktory, které výstavba s sebou nese, Vás budou při pobytu v nemocnici co nejméně omezovat a danou situaci pochopíte.

Ještě jednou Vám děkujeme za účast v dotazníkovém šetření.

Vedení Oblastní nemocnice Náchod a.s.