Léčebna dlouhodobě nemocných a lůžka následné péče - A

Kontakty

Inspekční pokoj+420 491 847 310
Sociální pracovnice+420 491 847 315

Doporučené návštěvní hodiny

Den Čas
Denně 14:00–17:00

Provozní doba

Nepřetržitá

Počet lůžek

Počet lůžek 30

Popis pracoviště

Na LDN a LNP je pacientům zajišťována KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu. V indikovaných případech je součástí PÉČE REHABILITAČNÍ, zajišťovaná kvalifikovanou fyzioterapeutkou.

Dále mají pacienti možnost zapojit se do ERGOTERAPIE, při které prostřednictvím zaměstnávání trénují schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních činností. Základním cílem je procvičování jemné motoriky, zlepšení fyzického, ale také psychického stavu, podporování dobré nálady a pozitivního myšlení, a také zlepšení a udržení kognitivních funkcí, jako je například paměť, pozornost, orientace.

K dalším aktivitám, do kterých se mohou pacienti zapojit, patří CANISTERAPIE. To je pravidelná přítomnost speciálně cvičených psů (1× za dva týdny). Cílem této metody je zlepšení hrubé i jemné motoriky, komunikace, navození dobré nálady u pacientů.

Samozřejmostí je pomoc a podpora SOCIÁLNÍ PRACOVNICE, která pomáhá s event. umístěním pacienta do domova pro seniory či jiných sociálních zařízení. Po domluvě s pacienty nebo příbuznými zajistí také služby kadeřnice a pedikérky.

Na oddělení pravidelně 1× za 4 týdny dochází duchovní a konají se zde bohoslužby. Každý týden je přítomna nemocniční kaplanka.

Na oddělení jsou rovněž přijímáni pacienti s chronickými ranami. Při jejich léčbě se využívá možnosti delší hospitalizace.