Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou

„Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou“ registrační číslo CZ.06.6.127/0­.0/0.0/21_125/00­17530

Popis projektu: Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizace laboratorních kapacit v nemocnici Rychnov nad Kněžnou v návaznosti na potřebu zajištění PCR testování v případě stávající či možné další epidemie COVID-19 či jiných onemocnění. Předmětem projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií na Oddělení laboratorní medicíny.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování pořízením přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků), čímž dojde k navýšení vyšetřovacích kapacit a urychlení diagnostiky onemocnění COVID-19 v nemocnici Rychnov nad Kněžnou.

Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi tak, aby byly viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky

Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)a v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.