Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. se svými lokalitami zajišťuje akutní, dlouhodobou a následnou péči, LPS pro děti i dospělé a praktického lékaře pro dospělé.

Oblastní nemocnice Náchod je akreditována do roku 2026
V září 2023 proběhlo v Oblastní nemocnici Náchod a.s. akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Na základě kladného hodnocení je Oblastní nemocnice Náchod a.s. akreditována na období do 14. 9. 2026. Spojená akreditační komise, o.p.s., tak rozhodla po několikadenním šetření, které probíhalo na vybraných odděleních nemocnice ve všech lokalitách.

základních oborech zajišťuje Oblastní nemocnice Náchod zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.

Lůžkovou i ambulantní péči zajišťuje v oborech: akutní rehabilitace, ARO, gynekologie a porodnictví, chirurgie, léčebna dlouhodobě nemocných, lůžka následné péče, neurologie, ortopedie, pediatrie a neonatologie, psychiatrie, urologie, ušní-nosní-krční, vnitřní lékařství.

Ambulantní péči zajišťuje v oborech: endoskopické centrum, hemodialyzační středisko, infekční lékařství, klinická onkologie, LPS pro děti i dospělé, praktický lékař pro dospělé.

Komplementární péči zajišťuje v oborech: cytologie, klinická biochemie a diagnostika, klinická hematologie a transfúzní služba, klinická mikrobiologie a imunologie, mammografický screening, patologie, radiologie a zobrazovací metody

Specializované vyšetření: mammografický screening, screening kolorektálního karcinomu

Od 6. února 2009 je v náchodské nemocnici v provozu Babybox. Rychnovská nemocnice má Babybox od 24. května 2016.

V roce 2012 získala vybraná pracoviště nemocnice v Náchodě, auditem komise Ministerstva zdravotnictví ČR, statut Iktového centra, tzn. centra specializovaného na diagnostiku a léčbu akutních cévních mozkových příhod.

Do gesce Oblastní nemocnice Náchod spadá 11 provozoven z toho 7 provozoven s lůžkovou péčí o celkové kapacitě 837 lůžek.

472 lůžek nemocnice Náchod, nemocnice Jaroměř, nemocnice Nové Město nad Metují

255 lůžek nemocnice Rychnov nad Kněžnou

110 lůžek nemocnice Broumov

Od 1. 1. 2000 je součástí nemocnice léčebna dlouhodobě nemocných v Jaroměři.

12. 11. 2003 vznikla akciová společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., ta následně (2004) vytvořila s akciovými společnostmi nemocnic v Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Broumově Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

K 1. 1. 2006 došlo ke sloučení Oblastní nemocnice Náchod s Broumovskou nemocnicí, a. s. a Opočenskou nemocniční, a. s.

Od roku 2013 je součástí Oblastní nemocnice Náchod, nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Od května 2018 je v Broumovské nemocnici otevřeno 5 lůžek DIOP a 5 lůžek NIP.

S téměř 1500 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v Královéhradec­kém kraji.

Základní informace o Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2333 dne 12. listopadu 2003.

Předmět podnikání

  • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské­ho zákona
Základní kapitál: 68 366 000,– Kč
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 12. listopadu 2003
Zahájení činnosti: 1. ledna 2004
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Adresa

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Kontaktní informace

Tel.: + 420 491 601 111
Fax: + 420 491 601 933
Infolinka: + 420 491 601 111
Web: www.nemocnicenachod.cz
E-mail: info@nemocnicenachod.cz
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
DIČ pro účely DPH: CZ699004900
Datová schránka: dn9ff92
Bankovní spojení: 78–8883900227/0100
IBAN: CZ65010000007­88883900227
SWIFT: KOMBCZPP

Předseda správní rady

Správní rada

Členové
správní rady
RNDr. Bc. Jan Mach – předseda
Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., zastupuje Ing. Marian Tomášik, MBA
Ing. Luboš Mottl
Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Sekretariát