Magnetická rezonance

Ordinační doba

Návštěvní hodiny

Den Dopoledne Odpoledne Poznámka
Pondělí 08:00–12:00 12:30–14:00  
Úterý 08:00–12:00 12:30–14:00  
Středa 08:00–12:00 12:30–14:00  
Čtvrtek 08:00–12:00 12:30–14:00  
Pátek 08:00–12:00 12:30–14:00  

Provozní doba

Den Čas Poznámka
Pondělí 07:00–15:15 na objednání
Úterý 07:00–15:15 na objednání
Středa 07:00–15:15 na objednání
Čtvrtek 07:00–17:45 na objednání
Pátek 07:00–15:15 na objednání

Popis pracoviště

Umístění: Dolní areál – pavilon K – 1. patro (suterén). Hlavním vchodem do pavilonu K, poté o jedno patro níže (fialové), nebo pavilonem A (ambulantní) spojovacím koridorem. Po příchodu na oddělení se pacient hlásí na recepci RDG oddělení.

Přístrojové vybavení: SIEMENS MAGNETOM AERA 1,5T Na přístroji provádíme plné spektrum MR vyšetření, s výjimkou vyšetření srdce a prsu.

Jak se objednat:

Písemně na formuláři Žádanka na MR vyšetření, který je ke stažení na webových stránkách nemocnice. Telefonicky Vám případně poradíme a navedeme Vás. Vyplněnou žádanku je třeba doručit (písemně, osobně, výjimečně po předchozí domluvě faxem, přijímáme také e-žádanku) na RDG oddělení. Lékař radiolog posoudí správnost indikace a následně přidělí termín. Termín vyšetření Vám sdělíme telefonicky, formou SMS či písemně. Pro vyšetření je nutný Informovaný souhlas, který je vhodné prostudovat ještě před příchodem na vyšetření. Neúplně či nečitelně vyplněnou žádanku nemůžeme přijmout. Bude navrácena indikujícímu lékaři k doplnění.

V případě potřeby neodkladného MR vyšetření – statim. Kontaktuje indikující lékař telefonicky odpovědného RDG lékaře na telefonním čísle 702 293 048. Vy­šetření je poté provedeno v nejbližším možném termínu.

V případě potřeby vyšetření v akutním režimu vyznačí toto indikující lékař v příslušném poli formuláře žádanky, důvod pro akutní vyšetření musí být na žádnace řádně zdůvodněn, poté je vyšetření přidělen nejbližší možný termín dle možností provozu a typu indikace po posouzení lékařem radiologem. Typická čekací doba je 3–5 pracovních dnů.

Vyšetření v běžném režimu jsou objednávána dle provozních možností pro daný typ vyšetření.

Průběh vyšetření: K vyšetření se pacient dostaví v objednaném termínu, hlásí se v evidenci RDG oddělení, poté odchází do čekárny MR pracoviště. V čekárně jsou poté zkontrolovány údaje uvedené na žádance, provedeno šetření přítomnosti ferromagnetických předmětů či citlivých zařízení, jejichž přítomnost by kontraindikovala nebo komplikovala zobrazení magnetickou rezonancí. Vyšetření provádí radiologický asistent pod vedením lékaře radiologa. Před vyšetřením se pacient svlékne do spodního prádla a oblékne si přidělený nemocniční oděv. Odloží i veškeré kovové předměty včetně náušnic, piercingů, atd. Vyšetření je prováděno v silném magnetickém poli a ponechané kovové předměty by mohly ohrozit pacientovo zdraví a život či poškodit přístroj. Radiologický asistent uloží pacienta na vyšetřovací stůl MR přístroje, ve většině případů do polohy na zádech. Okolo vyšetřované oblasti mu umístí speciální cívku. Na uši pacientovi nasadí sluchátka pro minimalizaci nepříjemných hlasitých zvuků vydávaných MR přístrojem v průběhu vyšetření. Pro případ nouzového kontaktování personálu během vyšetření dostane pacient do ruky balonek, jehož stiskem personál upozorní. Je-li potřebná aplikace kontrastní látky, zavede sestra či lékař pacientovi nitrožilní kanylu. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, protože pohyb znehodnocuje zobrazení. V některých případech, zejména při vyšetření břicha, je potřebná spolupráce pacienta (nádech, zadržení dechu, výdech). Pokyny dostává pacient prostřednictvím sluchátek. Celé vyšetření trvá od 20 minut po více než jednu hodinu podle složitosti vyšetření či jejich kumulace. Běžné vyšetření mozku či páteře obvykle trvá méně než 30 minut. S výjimkou zavedení kanyly do žíly je vyšetření nebolestivé. Cca 10 minut po ukončení vyšetření zdravotní sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně kvůli včasnému záchytu případného výskytu pozdní nežádoucí reakce na kontrastní látku.

Výsledek vyšetření: V rámci nemocnice je výsledek přístupný v nemocničním informačním systému, připojeným obvodním lékařům a ambulatním specialistům zasílán elektronicky, v ostatních případech se zasílá poštou. Vzhledem k delší časové náročnosti popisu se výsledek na počkání nevydává. Obvykle je k dispozici do tří dnů. V případě komplikovaných nálezů a nutnosti konzultace může být doba dodání popisu prodloužena o jeden týden. Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a je možné ji na žádost přeposlat určeným zabezpečeným elektronickým systémem (e-pacs) do jiného zdravotnického zařízení, event. vypálit na CD nosič.