Stipendia NLZP

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. – lokality Náchod, Jaroměř, Broumov a Nové Město n/M. je určeno stipendium od Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě od Města Náchoda.

Pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. – lokalita Rychnov nad Kněžnou je určeno stipendium od Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě od Města Náchoda

pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka pro akademický/školní rok 2023/2024

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě informuje, že zahajuje přijímání žádostí o stipendium pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle §5, §5a, §6, §8, §9, §18, §21b, §24 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2021, 2022, 2023 pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotnický laborant , zdravotnický záchranář, praktická sestra, fyzioterapeut (dále jen příslušný program).

Bližší informace jsou stanoveny Směrnicí o Stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě za účelem zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

• je zletilý a plně svéprávný, v ostatních případech žádost za studenta podává jeho zákonný zástupce

• musí být studentem 2. nebo 3 ročníku střední školy či ukončeného absolventského ročníku 2022 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Náchod a. s.

• nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu

• může získat stipendium do výše 80.000,– Kč

• musí předložit k žádosti doklady dle Směrnice

Termín podání žádostí o stipendium je PRŮBĚŽNÝ na adresu: Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě, Iveta Janovská, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod.

Obálka žádosti bude viditelně označena „Stipendium“.

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde: www.nfnemocnice.mestonachod.cz

Kontaktní osoba: Iveta Janovská
tel.: 491 405 210, 778 425 831
e-mail: i.janovska@mestonachod.cz
Zdravotnický nadační fond města Rychnov nad Kněžnou

vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro školní rok 2022/2023 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, radiologický asistent a to s výší stipendia 80 tisíc Kč, a na obor praktická sestra s výší stipendia 60 tisíc Kč.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která může být doručována PRŮBĚŽNĚ na adresu Nadačního fondu: Zdravotnický nadační fond města Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Kontaktní osoba:
Ing. Helena Podolská, tajemnice nadačního fondu
Telefon: 494 509 321, mobilní: 778 701 652
E-mail: helena.podolska@rychnov-city.cz