Logopedická péče

Popis pracoviště

Logopedická péče je poskytována hospitalizovaným pacientům dospělého věku u lůžka pacienta na všech odděleních nemocnice, především však na neurologickém oddělení. Hlavní pozornost je věnována pacientům s neurogenními poruchami komunikace (afázie, dysartrie, apraxie) a s poruchami polykání (dysfagie), dále s poruchami hlasu, získanými kognitivními poruchami atd. Nejčastěji naše logopedky dochází za pacienty po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, s degenerativním onemocněním CNS aj.

Logopedická péče zahrnuje diagnostiku, terapii a prevenci komunikačních obtíží. Především se týká oblasti:

  • motoriky mluvidel a hybnosti struktur účastnících se na dýchání, polykání a mluvení
  • všech komunikačních dovedností – čtení, psaní, počítání, mluvení, odezírání
  • stimulace dalších funkcí potřebných pro komunikaci – sluchové a zrakové vnímání, paměť, orientace v prostoru a pozornost