Logopedická péče pro pacienty - Ambulance pro dospělé

Ordinační doba

Den Čas
Pátek 08:30–14:00

Popis pracoviště

Poskytujeme logopedickou péči dospělým pacientům hospitalizovaných na všech odděleních nemocnice. Hlavní pozornost věnujeme pacientům s neurogenními poruchami komunikace (afázie, dysartrie, apraxie) a s poruchami polykání (dysfagie), dále pacientům s poruchami hlasu, či pacientům s kognitivně – komunikačním deficitem, apod. Nejčastěji docházíme na neurologické oddělení a to za pacienty po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, s degenerativním onemocněním CNS aj. Současně nabízíme také ambulantní služby, čímž je zajištěna návaznost logopedické péče po propuštění do domácího léčení.

Naše logopedická péče zahrnuje diagnostiku, terapii a prevenci komunikačních obtíží, zejména v oblastech:

  • motoriky mluvidel a hybnosti struktur účastnících se na dýchání, polykání a mluvení
  • všech komunikačních dovedností – čtení, psaní, počítání, mluvení, odezírání
  • stimulace dalších funkcí potřebných pro komunikaci – sluchové a zrakové vnímání, paměť a pozornost, orientace v prostoru

Potíže s řečí a polykáním se u dospělých objeví nejčastěji náhle po cévní mozkové příhodě či traumatech nebo operacích hlavy či krku. Pokud se začnou objevovat postupně, mohou signalizovat vážný zdravotní problém. Kontaktovat logopeda je v každém případě vhodné co možná nejdříve. Včasná diagnostika a terapie zvýší šance na odstranění potíží, popřípadě odhalení nemoci.

Personál

klinický logoped - lokalita nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Pevná linka+420 494 502 592
logoped - lokalita Náchod, Broumov, Jaroměř
Pevná linka+420 491 601 918
GSM+420 702 172 142