Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

1. Pacjent ma prawo do świadczenia usług zdrowotnych wyłącznie po wyrażeniu swobodnej i świadomej zgody. Od tej reguły istnieją wyjątki określone wyłącznie przez prawo.

2. Pacjent ma prawo do taktownej i profesjonalnej opieki zdrowotnej wykonywanej przez wykwalifikowanych pracowników.

3. Pacjent ma prawo oczekiwać, że jego leczenie będzie prowadzone z należytą ciągłością.

4. Pacjent ma prawo do udostępnienia mu imienia i nazwiska pracowników służby zdrowia oraz innych specjalistów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w świadczenie usług medycznych wraz ze studentami przygotowującymi się do wykonywania zawodu. Ma prawo do prywatności i usług odpowiadających możliwościom szpitala.

5. Pacjent ma prawo do uzyskania od swojego lekarza wszystkich danych niezbędnych do tego, by przed rozpoczęciem nowej procedury diagnostycznej i terapeutycznej, miał możliwość zadecydowania, czy wyraża na nią zgodę. Z wyjątkiem nagłych przypadków zagrożenia ma prawo do udzielenia mu informacji o terapiach zastępczych, jeżeli takie istnieją.

6. Pacjent ma prawo do odmówienia obecności osób, które nie są bezpośrednio zaangażowane w świadczenie usług zdrowotnych.

7. Pacjent ma prawo, w zakresie dozwolonym przez prawo, do odmowy leczenia i do udzielenia mu informacji o konsekwencjach zdrowotnych wynikających z podjętej decyzji.

8. Pacjent ma prawo oczekiwać, że wszystkie raporty i dane dotyczące jego leczenia traktowane są jako poufne, nawet w przypadku ich obróbki komputerowej.

9. Pacjent ma prawo, by podczas badania ambulatoryjnego lub szpitalnego oraz podczas leczenia w możliwie największym stopniu została uwzględniona jego prywatność i godność. Pacjent ma prawo do leczenia z należytym szacunkiem i godnością.

10. Pacjent ma prawo do zażądania konsultacji (Prawo do drugiej opinii) z pracownikiem służby zdrowia, który nie prowadził jego leczenia.

11. Pacjent ma prawo do obecności innej osoby – opiekuna prawnego, jeżeli jest małoletni, lub gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub gdy jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Ma prawo do obecności osoby bliskiej lub osoby określonej przez pacjenta.

12. Pacjent ma prawo do przyjmowania wizyt w placówce medycznej, z uwzględnieniem swojego stanu zdrowia oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz w sposób, który nie narusza praw innych pacjentów.

13. Pacjent ma prawo do otrzymywania w placówce medycznej opieki duszpasterskiej oraz wsparcia duchowego od duchownych kościołów i wspólnot wyznaniowych zarejestrowanych w Republice Czeskiej lub od osób upoważnionych do wykonywania czynności duszpasterskich zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz w sposób, który nie narusza praw innych pacjentów oraz z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta.

14. Pacjent ma prawo do informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych oraz prawo do uprzedniego poinformowania go o kosztach świadczeń zdrowotnych nieobjętych lub częściowo objętych przez ubezpieczenie zdrowotne oraz o formie płatności.

15. Pacjent ma prawo do tłumacza ustnego oraz do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w możliwie najmniej ograniczającym go środowisku. Ma prawo do porozumiewania się w sposób przez niego zrozumiały oraz w sposób, który sam wybierze, wraz z możliwością komunikowania się za pośrednictwem tłumacza ustnego.

16. Pacjent z niepełnospraw­nością sensoryczną lub fizyczną, który wykorzystuje psa po specjalnym szkoleniu (pies przewodnik, pies towarzyszący) ma prawo, z uwzględnieniem swojego aktualnego stanu zdrowia, do obecności psa w placówce medycznej, zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz w sposób nie naruszający praw innych pacjentów.

17. Osoba umierająca ma prawo do czułej opieki wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy powinni respektować jej życzenia, jeżeli nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

18. Pacjent ma prawo i obowiązek do zaznajomienia się i przestrzegania obowiązującego regulaminu wewnętrznego szpitala.

PřílohaVelikost
PDF icon Prawa pacjenta54.74 KB