UZ (ultrazvuk) pavilon A

Kontakty

Objednání vyšetření+420 491 601 943
Kontakt na pracoviště - neslouží k objednání+420 491 601 590

Provozní doba, pavilon A

Nepřetržitá

Ordinační a provozní doba, pavilon A

Den Čas   Poznámka
Pondělí 08:00 –14:00    
Úterý 08:00 –14:00    
Středa 08:00 –14:00 12:30 –13:30 vyšetření dětských kyčlí
Čtvrtek 08:00 –14:00    
Pátek 08:00 –14:00    

Mimo tuto dobu po předchozí telefonické domluvě lékaře s lékařem na čísle 491 601 590/ 605 321 158.

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
1. podlaží

Popis pracoviště

Umístění:

Dolní areál – Budova D – 1. podlaží.

Přístrojové vybavení:

Ultrazvukové přístroje nejvyšší třídy Toshiba Aplio 400 a GE LOGIQ 8, oba v provozu od r. 2018. Další dva ultrazvukové přístroje určené pro hospitalizované pacienty jsou instalovány v areálu horní a dolní nemocnice.

Způsob objednání:

K vyšetření je nutné se telefonicky objendnat na čísle 491 601 943.

Bez objednání provádíme pouze neodkladná vyšetření (např. NPB, akutní žilní trombóza,…).

Po příchodu do čekárny si pacient připraví žádanku na vyšetření a vyčká příchodu pověřené pracovnice, které poté žádanku odevzdá. Rozdělení do jednotlivých vyšetřoven a pořadí pacientů určí lékař s přihlédnutím k závažnosti stavu pacienta.

Příprava před vyšetřením:

K vyšetření břicha a pánve je nutné být nalačno – tj. den předem lehká netučná nenadýmavá strava, před vyšetřením minimálně 12 hodin nejíst a nekouřit. Nebublinkovou neslazenou vodu či neslazený čaj lze přijímat bez omezení. Tato příprava vede k omezení plynného obsahu v trávicím traktu a k dobrému naplnění žlučníku. Zejména před vyšetřením močového měchýře je vhodné mít jej naplněný. Pacient by měl pociťovat lehké nutkání k močení. K ostatním vyšetřením není žádná příprava nutná.

Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou, na které jsou uvedeny jeho osobní údaje a specifikováno požadované vyšetření včetně zdůvodnění požadavku. Žádanka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. V některých případech je vhodné přinést s sebou zdravotní dokumentaci a výsledky jiných vyšetření zobrazovacími metodami.

Výsledek vyšetření:

V rámci nemocnice přístupný v nemocničním informačním systému, lékařům, kteří jsou elektronicky propojeni, je výsledek odeslán elektronicky (eZpráva), v ostatních případech je vytištěný předán pacientovi.

Popis metody:

Ultrazvuk je velmi vhodná zobrazovací metoda pro posouzení orgánů dutiny břišní, měkkých tkání krku, prsu, ale i jiných částí těla, naopak je téměř nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a směr a charakter proudění krve v nich. Vyšetření je nebolestivé a provádí jej lékař radiolog, který zvolí vhodný postup vyšetření. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím lůžku v poloze určené lékařem a dodržuje pokyny lékaře. Lékař plynule pohybuje ve vyšetřované oblasti po kůži pacienta ultrazvukovou sondou a přitom sleduje obraz na monitoru. Kůže pacienta se předtím pokrývá vrstvou speciálního gelu. Při vyšetření asistuje vyškolená pracovnice, která pomáhá především s odstrojením a uložením pacienta a provádí administrativní úkony. Na závěr vyšetření pak lékař pacientovi na jeho žádost vysvětlí zjištěný nález.