Odbor provozních služeb

Organizační struktura odboru:

 • Oddělení provozních služeb Náchod
 1. Úsek údržby Náchod
 2. Úsek nádvorní čety Náchod
 • Oddělení provozních služeb Rychnov nad Kněžnou
 1. Úsek údržby Rychnov nad Kněžnou
 2. Úsek provozu areálu, rozvozu stravy a svozu odpadů
 • Oddělení provozních služeb Jaroměř, Broumov, Nové Město nad Metují

1. Úsek provozu areálu a údržby

 • Oddělení dopravy
 • Oddělení odpadů, řízení externí firmy
 • Oddělení administrace úrazů, odpadů, pracovních výkazů
 • Oddělení technických a medicinálních plynů, administrace prádla, spotřebního materiálu, spisovny nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Popis pracoviště

Odbor provozních služeb zabezpečuje provoz všech nemocničních budov a příslušného vybavení, zajišťuje jejich údržbu a opravu. Pod úsek spadá rovněž vozový park nemocnice a související dopravní služby, prádelenský servis, odpadové hospodářství a ostatní technické provozy.

Personál

oddělení provozních služeb Náchod
- správa budov
- úsek nádvorní čety
Mobil+420 603 556 027
oddělení provozních služeb Náchod
- energetik
oddělení provozních služeb Jaroměř, Broumov, Nové Město n. M.
Mobil+420 725 060 495
oddělení provozních služeb Náchod
- úsek údržby
Pevná linka+420 491 601 201
oddělení provozních služeb Náchod
- vozový park
Mobil+420 603 556 013
oddělení provozních služeb Rychnov nad Kněžnou
- správa budov
Mobil+420 720 967 648
oddělení BOZP a PO
oddělení administrace úrazů, odpadů, pracovních výkazů
GSM+420 720 069 793