Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání lékařů

V této části bychom Vás rádi informovali o udělených akreditacích dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Oblastní nemocnice Náchod a.s. průběžně žádá Ministerstvo zdravotnictví o udělení akreditací pro jednotlivé obory.

Akreditace udělené podle zákona č. 95/2004 Sb. ve znění platném do 30. 6. 2017 pro nemocnici v Náchodě:

Obor Uděleno Prodlouženo dne Trvání Akred. prac.
Anesteziologie a resuscitace 09.10.2006 13.10.2016 13.10.2024 I. typu
Dětské lékařství 04.02.2008 20.04.2015 20.04.2023 I. typu
Gastroenterologie 01.03.2017   01.03.2026 II. typu
Gynekologie a porodnictví 19.10.2008 12.10.2015 12.10.2023 I. typu
Chirurgie 09.11.2007 28.01.2015 28.01.2024 I. typu, část I. a část II.
    13.10.2017 13.10.2026 II. typu
Klinická biochemie 09.01.2007 14.02.2015 14.02.2023 I. typu
Klinická farmacie 15.07. 2017 15.07.2025 I. typu
Lékařská mikrobiologie 27.12.2007 20.03.2015 20.03.2023 pro komplexní přípravu včetně ATB pro specializ. přípravu v oblasti bakteriologie
Nefrologie 31.03.2008 12.05.2017 12.05.2025 I. typu
Neurologie 15.04.2008 02.12.2015 02.12.2023 I. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 28.11.2008 09.05.2016 09.05.2025 I. typu
Patologie 16.07.2007 06.08.2014 06.08.2022 I. typu
Psychiatrie 15.04.2009 12.10.2016 12.10.2024 bez uvedení typu
Radiologie a zobrazovací metody 09.06.2008 22.12.2016 22.12.2024 bez uvedení typu
Rehabilitační a fyzikální medicína 26.04.2010   26.04.2018 I. typu
Urologie 17.02.2009 17.03.2017 17.03.2025 I. typu
Vnitřní lékařství 29.02.2008 02.06.2016 02.06.2024 II. typu
Všeobecné praktické lékařství 15.10.2009 20.01.2015 20.01.2021 bez uvedení typu

Pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou:

Obor Uděleno Trvání Akred. prac.
Dětské lékařství 16.02.2017 16.02.2025 I. typu
Gastroenterologie 15.02.2017 15.02.2026 I. typu
Gynekologie a porodnictví 30.11.2016 30.11.2024 I. typu
Chirurgie 07.12.2015 07.12.2024 I. typu, část I. a část II.
  13.10.2017 13.10.2026 II. typu
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 18.05.2016 18.05.2025 I. typu
Vnitřní lékařství 07.04.2016 07.04.2024 I. typu

Akreditace udělené podle zákona č. 95/2004 Sb. ve znění platném od 1. 7. 2017 pro nemocnici v Náchodě:

Základní kmen Uděleno/Prodlouženo Trvání
Anesteziologický 12.04.2024 12.04.2029
Všeobecné praktické lékařství 16.12.2023 16.12.2028
Psychiatrický 13.12.2023 13.12.2028
Pediatrický 29.06.2021 29.06.2026
Urologický 01.03.2024 01.03.2029
Gynekologicko-porodnický 01.03.2024 01.03.2029
Neurologický 19.08.2021 19.08.2026
Ortopedický 01.03.2024 01.03.2029
Patologický 01.03.2024 01.03.2029
Radiologický 01.03.2024 01.03.2029
Interní 09.08.2023 08.08.2028
Chirurgický 09.08.2019 08.08.2024
Otorinolaryngo­logický 28.07.2023 27.07.2028
Vlastní specializovaný výcvik v oboru Uděleno Trvání Upřesnění
Všeobecné praktické lékařství 12.07.2018 11.07.2024 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2018
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 21.8.2020 20.8.2025 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 2, Únor 2019
Radiologie a zobrazovací metody 10.09.2020 09.09.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Patologie 10.10.2020 09.10.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018
Chirurgie 10.10.2020 09.10.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Anesteziologie a intenzivní medicína 27.10.2020 26.10.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Lékařská mikrobiologie 31.10.2020 30.10.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018
Urologie 29.12.2020 28.12.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 7, Červenec 2019
Vnitřní lékařství 29.12.2020 28.12.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Gynekologie a porodnictví 8.1.2021 7.1.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 4, Duben 2019
Klinická farmacie 28.03.2021 27.03.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 9, Srpen 2020
Pediatrie 02.04.2021 01.04.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; části I.a, I.b, I.e
Nefrologie 26.5.2021 25.5.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Neurologie 27.5.2021 26.5.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 5, Květen 2019
Psychiatrie 27.5.2021 26.5.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 5, Květen 2019
Gastroenterologie 06.06.2021 05.06.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Rehabilitační a fyzikální medicína 26.6.2021 25.6.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Klinická biochemie 01.07.2021 30.06.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 11, Prosinec 2018

Pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou:

Základní kmen Uděleno Trvání
Pediatrický 27.03.2019 26.03.2024
Ortopedický 12.04.2024 12.04.2029
Interní 17.07.2019 16.07.2024
Gynekologicko-porodnický 26.09.2019 25.09.2024
Chirurgický 26.09.2019 25.09.2024
Anesteziologický 20.03.2021 19.03.2026
Radiologický 13.12.2023 13.12.2028
Vlastní specializovaný výcvik v oboru Uděleno Trvání Upřesnění
Chirurgie 24.04.2020 23.04.2025 pro vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 21.8.2020 20.8.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 2, Únor 2019
Vnitřní lékařství 29.12.2020 28.12.2025 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019
Pediatrie 20.03.2021 19.03.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019; části I.a, I.b, I.e
Gynekologie a porodnictví 20.03.2021 19.03.2026 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 4, Duben 2019
Gastroenterologie 23.03.2022 23.03.2027 pro vzdělávací program uveřejněný ve Věstníku MZ, částka 3, Březen 2019