Oddělení patologické anatomie a cytologie

Kontakty

Primář+420 491 601 252
Vedoucí laborant+420 491 601 253
Pracovna lékařů (MUDr. Petrová)+420 491 601 651
Pracovna lékařů (MUDr. Kubečková, RNDr. Klamtová)+420 491 601 251
Autoptický laborant+420 491 601 255
Bioptická a cytologická laboratoř+420 491 601 250

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:00–14:30
Úterý 06:00–14:30
Středa 06:00–14:30
Čtvrtek 06:00–14:30
Pátek 06:00–14:30

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál

Popis pracoviště

Oddělení patologické anatomie nabízí vyšetření bioptických a cytologických vzorků včetně speciálních barvících technik a imunohistoche­mického vyšetření (viz Seznam prováděných vyšetření). Laboratoř zajišťuje diagnostiku pro všechna oddělení nemocnice a řadu ambulantních zařízení. Oddělení zajišťuje rovněž peroperační biopsie pro operační sály nemocnice. Laboratoř nabízí vyšetření spermiogramu, které je možné provést i pro samoplátce (na vyšetření spermiogramu je nutné se předem objednat). Pro smluvní pracoviště oddělení provádí patologicko anatomické pitvy zemřelých.

Oddělení patří mezi Registrované klinické laboratoře a úspěšně plní veškeré požadavky Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) dle normy pro zdravotnické laboratoře ČSN EN ISO 15189. V případě složitých a komplikovaných diagnóz úzce spolupracuje s Fingerlandovým ústavem patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Histologické (bioptické) vyšetření

  • materiál z různých operačních výkonů: excize, resekce, kyretáže, endobiopsie odebírané fibroskopicky či punkční biopsie
  • nutno odebírat co nejšetrněji (mechanické či termické poškození tkáně limituje hodnotitelnost )
  • nutno správně fixovat (co nejrychleji, v pufrovaném formalinu v dostatečném množství – 10–20× více než je objem vyšetřované tkáně).

Cytologické vyšetření

  • tělní tekutiny a výplachy (výpotky, moč, likvor, obsah cyst apod.)
  • kartáčové stěry (kromě stěru z děložního čípku)
  • tenkojehlová aspirační cytologie (štítná žláza, pankreas, lymfatické uzliny apod.)
  • nátěry před odesláním musí zaschnout

Všechny potřebné informace k odběrům a zasílání vzorků najdete v Laboratorní příručce oddělení.

Personál

vedoucí laborant
Laboratoř+420 491 601 253

Informace pro pozůstalé:

Pitevní diagnostika (autopsie) přináší cenné údaje pro lékaře, kteří pacienta léčili a výsledky jsou použitelné i pro léčbu rodinných příslušníků zemřelého. Pitevní diagnózu (závěr vyšetření zemřelých) zasílá patolog formou pitevního protokolu na oddělení, kde pacient zemřel a dále registrujícímu praktickému lékaři zemřelého. Pozůstalí jsou o pitevním nálezu informováni prostřednictvím ošetřujícího lékaře. Výsledek pitvy je obvykle k dispozici do 1 měsíce od provedení pitvy (obvykle se provádí mikroskopické vyšetření tkání – nekropsie). Telefonické informace nejsou podávány.