Bioptická laboratoř

Kontakty

Primář+420 491 601 252
Vedoucí laborant+420 491 601 253
Pracovna lékařů+420 491 601 251
Autoptický laborant+420 491 601 255
Bioptická a cytologická laboratoř+420 491 601 250

Provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:00–14:30
Úterý 06:00–14:30
Středa 06:00–14:30
Čtvrtek 06:00–14:30
Pátek 06:00–14:30

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál

Popis pracoviště

Zpracování bioptického materiálu tvoří v současné době hlavní náplň práce laboratoře patologické anatomie. Jde o histologické vyšetření tkání či orgánů živých pacientů, které je ve většině případů naprosto nezbytné pro stanovení správné diagnózy a následně i způsobu léčby pacienta (zejména v případě nádorových onemocnění).

Odběr materiálu se provádí při různých operačních výkonech, rozsahem pak může jít o drobnou excizi (např. kůže či sliznice) nebo celý orgán (např. tlusté střevo, prostata, prs apod.). Dalším zdrojem bioptického materiálu jsou kyretáže (např. z dutiny děložní), endobiopsie odebírané fibroskopicky (např. z gastrointes­tinálního nebo močového traktu) či punkční biopsie (např. z prsu či jater). Aby výtěžnost bioptického vyšetření byla co nejvyšší, je nutno dodržovat určité zásady. Materiál je nutno odebírat co nejšetrněji, neboť mechanicky či termicky poškozená tkáň je limitovaně hodnotitelná či zcela nehodnotitelná. Materiál je dále nutno správně fixovat (co nejrychleji, obvykle v pufrovaném formalinu v dostatečném množství – 10–20× více než je objem vyšetřované tkáně).

Po příjmu je v laboratoři každý vzorek lékařem nejprve makroskopicky popsán (rozměry, hmotnost, ložiskové změny a všechny odchylky od normy) a dále jsou odebrány reprezentativní vzorky pro vlastní histologické vyšetření (malé vzorky jsou vyšetřeny kompletně, větší vzorky v závislosti na orgánu dle doporučení a standardů). Tyto tkáňové vzorky jsou dále zpracovány laborantkami: odvodněny; zality do parafínu, čímž je vytvořen tkáňový bloček; na mikrotomu ukrojeny tkáňové řezy (tloušťky kolem 2 μm); obarveny a zamontovány krycím sklíčkem. Výsledkem je histologický preparát, který mikroskopicky hodnotí patolog se specializovanou způsobilostí. Lékař vzorek popíše mikroskopicky a závěr bioptického vyšetření obsahuje základní diagnózu (např. adenokarcinom tlustého střeva, duktální karcinom prsu, ulcerózní kolitida …) a často i další doplňkové informace (dosahování změn k resekčnímu okraji, stupeň diferenciace tumoru, staging, doporučení na další vyšetřovací metody …). V některých případech je ke stanovení správné histologické diagnózy potřeba dalších speciálních barvících metod (např. barvení na Helicobacter pylori, železo, vazivo apod.) nebo imunohistochemické vyšetření – viz imunohistochemická laboratoř.

Bioptická laboratoř také nabízí možnost využití rychlého peroperačního (zmrazovacího) bioptického vyšetření. Vzorky tkáně jsou co nejrychleji zpracovány rychlým zmražením a patolog je schopen preparáty prohlížet již za několik minut (cca 10–15 min). Toto zpracování je odůvodněné v průběhu některých operačních zákroků, zejména při zvažování rozsahu operačního výkonu v závislosti na typu onemocnění. Tento typ vyšetření je však jen orientační a je vždy nutné dovyšetření dle běžného postupu.