Dětské a novorozenecké oddělení

Popis oddělení

Dětské a novorozenecké oddělení poskytuje péči dětem a dospívajícím od narození do 19 let věku.

Dětské oddělení má k dispozici 20 lůžek. Oddělení je situováno v 5. patře nového moderního pavilonu. Pokoje jsou dvou nebo třílůžkové. Všem dětským pacientům je dopřána možnost přijetí doprovázejícího člena rodiny. Během pracovních dnů probíhá na oddělení individuální školní výuka dle osnov ZŠ.

Dětské oddělení léčí a diagnostikuje všechny běžné dětské nemoci. Ve spolupráci s příslušnými specialisty léčí některé děti s chirurgickými, urologickými, ortopedickými, ORL nebo neurologickými problémy. Dítě pobývá na lůžku zpravidla velmi krátkou dobu. Doléčení a dovyšetření pak proběhne ambulantně v péči odborných dětských poraden. Pacientům, kteří vyžadují vysoce specializovanou péči, zprostředkováváme tuto péči na dětských klinikách v Hradci Králové nebo Praze. Děti na oddělení přijímáme bez omezení bydlištěm na doporučení praktických pediatrů, lékařů rychlé záchranné služby, specialistů všech oborů.

Bez doporučení hospitalizujeme pacienty v neodkladném sta­vu.

Na novorozeneckém oddělení sledujeme a vyšetřujeme všechny novorozence narozené v rychnovské porodnici. Pro novorozence máme 10 postýlek a všichni jsou na pokojích s maminkami v systému rooming in. Chování personálu, prostředí a výzdoba respektuje potřeby dětí. Oddělení byla udělena fondem UNICEF plaketa „nemocnice přátelská dětem“ (Baby Friendly Hospital).

Při dětském oddělení fungují odborné ambulance pro děti a dorost.

Pro děti se závažnými akutními stavy zajišťujeme spolu s praktickými pediatry nepřetržitou pohotovostní službu.

Lékařská pohotovostní služba pro děti

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V přízemí pavilonu funguje o sobotách, nedělích a o svátcích pohotovostní ambulance pro děti, kde praktičtí pediatři řeší neodkladné stavy...

Seznam informovaných souhlasů dětské odd. Rychnov nad Kněžnou

Vážení pacienti,

čeká-li Vás výkon v nemocnici Rychnov nad Kněžnou, při němž Vám bude zapotřebí lumbální punkce, můžete se předem...

MUDr. Lukáš Trejtnar

primář
Pevná linka+420 494 502 345

Bc. Kateřina Drtíková

vrchní sestra
Pevná linka+420 494 502 341

Obrázky