Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie

Popis oddělení

Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie se člení na laboratoř vzdušných a tkáňových nákaz, střevních a močových infekcí, mykobakteriologie (TBC), sérologie, parazitologie, ambulantní úsek imunologie a alergologie a pomocné provozy (umývárna skla a dekontaminace odpadu).

OKIM provádí základní i specializovaná vyšetření mikroskopická, kultivační (včetně citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika), sérologická, parazitologická a přímý průkaz antigenu bakteriálních a vybraných virových původců infekčních onemocnění a komplikací z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu. V požadovaném rozsahu zajišťuje i konzultační služby.

Ambulance alergologie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

K vyšetření a léčbě jsou přijímáni pacienti na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Žádost o vyšetření musí...

Antibiotické středisko

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Mikrobiologická a imunologická laboratoř

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) ONN a. s. vzniklo na základech původní Mikrobiologické laboratoře. Kromě laboratorní...

doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

primář
Laboratoř+420 491 601 453

RNDr. Martina Plšková

vedoucí zdravotní laborantka
Pevná linka+420 491 601 455