Útvar ekonomického náměstka

Popis úseku

 • zajišťuje komplexně finanční a účetní operace v ONN a.s.
 • zajišťuje zpracování všech statistických výkazů ekonomického charakteru, včetně podkladů pro ZHKHK
 • podává daňová přiznání za ONN a.s.
 • denně provádí předpis faktur určených k proplacení
 • provádí import a kontrolu skladových faktur včetně importu na NS
 • provádí kontrolu cen SZM a léků
 • provádí import a kontrolu rozúčtování výkonů vnitr.účetnictví na NS
 • účtuje mzdy za celou ONN a.s.
 • provádí kontrolu rozvahy,výsledovky a předává nadřízeným orgánům
 • jedenkrát ročně připravuje novou účtovou osnovu,dle aktualizace mění nákladová střediska a připravuje směrnice týkající se oblasti účetnictví
 • provádí kalkulace cen
 • řídí a organizuje rozpouštění nákladů dle skutečnosti včetně klíčování
 • kontroluje a provádí vyhodnocení poskytnutých dotací
 • připravuje veškeré podklady týkající se požadavků Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
 • plní další úkoly dle požadavků managementu

Oddělení finanční účtárny

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
 • kompletní vedení účetnictví včetně účetní závěrky,
 • provádí se účtování všech účetních dokladů,
 • pořizují se adresáře a denně se...

Controlling

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
 • controlling zpracovává na základě podkladů z odborných oddělení výroční zprávu Oblastní nemocnice Náchod a roční finanční plán,
 • ...