Z historie nemocnice

Základní kámen rychnovské nemocnice byl položen 21. června 1888 na louce na Velké Láni. Pod vedením místního stavitele Štaubera pokračovala stavba velmi rychle. Avšak vybavení vnitřku budovy trvalo naopak o něco déle, takže k slavnostnímu otevření okresní nemocnice došlo 15. května 1892.

Hlavní budova nemocnice byla určena pro 60 nemocných. Primářem byl jmenován MUDr. Antonín Riegel, který veškerou lékařskou službu obstarával sám bez jediného sekundáře.

Roku 1903 nastoupil do rychnovské nemocnice první sekundář – MUDr. Vladimír Musil. Zavedl do ústavu chirurgickou školu prof. Maydla a jeho zásluhou došlo k rychlému růstu počtu přijímaných nemocných. Roku 1906 zde provedl MUDr. Musil první operaci slepého střeva a roku 1909 už měla nemocnice v provozu svůj rentgen. V roce 1910 byl MUDr. Musil jmenován novým primářem.

V následujících letech nemocnice nebyla schopna nadále poskytovat mnoha nemocným adekvátní péči. Proto už od roku 1925 byla připravována její přestavba a přístavba. Nová nemocnice byla otevřena roku 1932 a měla 220 lůžek.

Při počtu 220 lůžek bylo nemyslitelné, aby tak veliký ústav řídil jediný primář. Roku 1935 došlo tedy k rozdělení nemocnice na část chirurgickou a gynekologickou, a na část interní a infekční. Chirurgické odd. s odd. gynekologickým nadále řídil primář doktor Musil a interního odd. s odd. infekčním se ujal nový primář doktor Ludvík.

Roku 1933 propukla na Rychnovsku rozsáhlá epidemie záškrtu. Malý infekční pavilónek byl přeplněn nemocnými, a proto bylo rozhodnuto vystavět nový infekční pavilon. Stavba byla započata na jaře 1938 a v listopadu 1939 byl pavilon předán k užívání.

V roce 1936 nastoupil na místo primáře na chirurgii a gynekologii MUDr. Karel Ruml, který vychoval řadu odborníků v chirurgii, gynekologii a porodnictví. Na počátku II. světové války a přes celou válku měla

nemocnice 319 lůžek, o nemocné zde pečovali 2 primáři se třemi sekundáři na interním a se čtyřmi na chirurgickém a gynekologickém oddělení. V květnových dnech r. 1945 byla nemocnice přeplněna raněnými a nemocnými vojáky Sovětské armády.

Po roce 1950 byl starý infekční pavilonek přebudován na dětské a kojenecké oddělení, které od r. 1962 řídil primář MUDr. Trhoň. Plicní oddělení bylo otevřeno v budově infekčního pavilonu v srpnu 1951. Roku 1952 nastoupil do Rychnova nový primář chirurgického oddělení MUDr. Jaroslav Kudr, CSc. Primář MUDr. Ruml vedl nadále oddělení gynekologicko-porodnické. Roku 1953 byla vestavěna přízemní budova transfúzní stanice, která svému účelu sloužila necelých 10 let.

Od roku 1965 převzalo budovu plicního odd. oddělení interní a lůžka pro nemocné plicními chorobami byla našemu okresu přidělena v plicní léčebně v Žamberku.

S postupem času se nemocnice rok od roku rozrůstala, lůžek pro nemocné však nepřibývalo. Byly postaveny sklady a pracoviště CO, prádelna, garáže a dílny dopravní služby, údržbářská dílna, svobodárna, kotelna… Ale poliklinická část v centru města musela pracovat v prostorách pro zdravotnictví zcela nevhodných – až nedůstojných.

V letech 1974–77 byla konečně v blízkosti nemocnice vybudována nová poliklinika.

Stará nemocnice z r. 1882 i s dostavbou z r. 1932 už nevyhovovala úkolům zdravotní péče o obyvatelstvo a její přestavba se stala nevyhnutelnou. Nově otevřena byla nemocnice v r. 1988. Celý objekt byl rekonstruován, přistavěn a modernizován, počet operačních sálů se zvýšil.

Od roku 2013 je nemocnice v Rychnově nad Kněžnou součástí Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Od 21. května 2016 je v rychnovské nemocnici v provozu Babybox.