Praxe NLZP a ošetřovatelská

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Hledáte během studia praxi ve zdravotnictví?

Přijďte na ni do Oblastní nemocnice Náchod, která zahrnuje nemocnici v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Broumově. Místo výkonu praxe si můžete zvolit sami. Spolupráce se zkušeným zdravotnickým personálem napříč odděleními rozšíří Vaše vědomosti a pomůže určit směr Vaší specializace.

Ošetřovatelská praxe je od 1. ročníku do 3. ročníku studijního oboru všeobecného lékařství.

Máme uzavřené rámcové smlouvy s vysokými školami.

V případě, že studujete na některé z následujících škol, můžete nechat zbytek agendy na nás:

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Masarykova univerzita Brno – lékařská fakulta
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – (studijní program Zdravotnický záchranář)
Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (studijní program Ergoterapie)
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (studijní program Fyzioterapie)
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Kontaktní osoby:

Ing. Martina Barková Poláková
– Náchod, Jaroměř, Nové Město n/M, Broumov
tel. 720 958 579; mail:barkova.martina@nemocnicenachod.cz
Mgr. Petra Zimová
– Rychnov nad Kněžnou
tel. 727 842 208; mail: zimova.petra@nemocnicerk.cz