Ortopedické oddělení

Popis oddělení

Ortopedicko-traumatologické oddělení poskytuje specializovanou péči na poli diagnostiky a léčby ortopedických onemocnění a pacientů, kteří utrpí poranění pohybového aparátu. Jedná se o AKREDITOVANÉ ODDĚLENÍ k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání ORTOPEDIE.

Ambulance ortopedie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Ambulantní péče je poskytována v ortopedické části přízemí chirurgického pavilonu a je zajištěna 2 sestrami a atestovanými lékaři oddělení...

Lůžkové oddělení ortopedie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Lůžkové oddělení, kompletně zrekonstruované v druhé polovině roku 2014 včetně zateplení celé budovy, má k dispozici 25 lůžek ve druhém...

MUDr. Pavel Hroch

primář
Pevná linka+420 494 502 500

Bc. Jana Novotná

Vloni na jaře uplynulo 30 let od první operace náhrady kyčelního kloubu v náchodské nemocnici

Spektrum operačních výkonů

Kostní tkáňová banka

Seznam informovaných souhlasů ortopedické odd. Rychnov nad Kněžnou

Vážení pacienti,

čeká-li Vás výkon na ortopedickém oddělení nemocnice Rychnov nad Kněžnou, můžete se předem seznámit se zněním...