Urologické oddělení

Popis oddělení

Urologické oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou, léčebně preventivní a dispenzární péči urologicky nemocných pacientů. Provádíme urologické operace otevřenou cestou, laparoskopicky i endoskopicky. Laparoskopické operace jsou alternativou k otevřeným operacím, pro pacienta jsou méně zatěžující, zkracují dobu hospitalizace a domácí rekonvalescence. Laparoskopicky lze provádět výkony na ledvině, prostatě, diagnostiku uzlin v malé pánvi atd.

Onkologicky nemocným pacientům zajišťujeme chirurgickou léčbu a následnou onkologickou léčbu ve spolupráci s onkologickým oddělením Oblastní nemocnice Náchod, Klinikou onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, Multiscan s.r.o. a onkologickým oddělením nemocnice Trutnov.

Ambulance

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Urologická ambulance zajišťuje péči o pacienty regionů Náchod, Broumov, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř ale i z Polska.

Ambulantní péče je...

Lůžkové oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Seznam informovaných souhlasů urologické odd. Náchod

Vážení pacienti,

čeká-li Vás výkon na urologickém oddělení nemocnice Náchod, můžete se předem seznámit se zněním informovaného souhlasu,...

MUDr. Petr Prošvic

primář
Pevná linka+420 491 601 162

Pavlína Vítová

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 495