Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání nelékařských pracovníků

Aktuálně máme uděleny následující akreditace:

Název vzdělávacího programu Uděleno Trvání Část vzdělávacího programu Max. počet účastníků
Všeobecná sestra – intenzivní péče 01.06.2017 31.05.2022 praktická část OM 5 8
Všeobecná sestra – intenzivní péče 01.04.2021 31.03.2026 praktická část OM 6; vzdělávací program zveřejněný ve Věstníku MZ č. 05/2020 8
Porodní asistence 01.11.2023 31.10.2029 praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek 15