Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání nelékařských pracovníků

Aktuálně máme uděleny následující akreditace:

Název vzdělávacího programu Uděleno Trvání Část vzdělávacího programu Max. počet účastníků
Všeobecná sestra – intenzivní péče 01.06.2017 31.05.2022 praktická část OM 5 8
Porodní asistence 01.01.2018 31.12.2023 praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek 15