Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem, včetně dobíjecích bodů

Výzva č. 3/2022 , Národní program Životní prostředí

Podporovaná aktivita: 5.2.D Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem, včetně dobíjecích bodů

„Pořízení elektromobilů kategorie M1 pro ONN a.s.“ na základě smlouvy č. 5220300407 o p­oskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Popis projektu: Předmětem podpory je nákup tří nových elektromobilů včetně tří dobíjecích stanic pro tyto vozidla a vyřazení dvou vozidel na fosilní paliva pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Cíl projektu: Cílem je pořízení vozidel na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v ČR za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.Přičemž cíl projektu je splněn pořízení celkem tří elektrovozidel kategorie M1 včetně dobíjecích stanic a ekologickou likvidací dvou vozidel na fosilní paliva.

Přínosem je projektu je snížení emisí z dopravy a zlepšení kvality ovzduší.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU