Mrtvice je v ČR druhý nejčastější zabiják. Iktové centrum Nemocnice Náchod ji léčí více než pět let

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Náchod, 15. května 2017 – Na cévní mozkovou příhodu, neboli mrtvici, v České republice v průměru zemře 28 lidí denně – jde tak o druhou nejčastější příčinu úmrtí. Díky stabilní síti specializovaných center pro léčbu mrtvice je však o pacienty s tímto onemocněním velmi dobře postaráno. Mají tak naději na uzdravení a návrat do plnohodnotného života. Součástí tohoto systému je i Nemocnice Náchod, kde již pět let funguje tzv. iktové centrum s potřebným vybavením a zkušenými odborníky. V rámci kampaně Čas je mozek se v Náchodě také uskutečnila osvětová akce pro veřejnost, která upozorňuje na příznaky a závažnost tohoto onemocnění.

„Tahle osvětová akce, kterou dnes pořádala náchodská nemocnice, pro mě je doslova "srdeční záležitostí“. Využil jsem příležitosti, abych poděkoval těm, kteří mi zachránili život… své ženě Šárka Birke, týmu primáře Škody z ON Náchod, profesoru Jaroslav Malý z Fakultní nemocnice Hradec Králové a prof. Antonínu Krajinovi.
Díky všem lékařům za to, co děláte i v oblasti prevence a rozpoznání příznaků tohoto onemocnění. Vím, o čem mluvím…"

Jan Birke, starosta města Náchoda

Nemocnice Náchod má za sebou několik desítek let zkušeností s péčí o nemocné s cévní mozkovou příhodou. Specializované pracoviště – iktové centrum – pak v Náchodě funguje již více než pět let. Jeho základ tvoří neurologie s jednotkou intenzivní péče. Účinnou pomoc pacientům s mrtvicí zde lékaři poskytují díky modernímu CT přístroji, dále je centrum vybaveno osmi monitorovanými lůžky, přístrojem k umělé plicní ventilaci nebo ultrazvukem k vyšetření krčních a mozkových tepen.

Každým rokem je v náchodském iktovém centru léčeno až 500 případů mrtvice, například v loňském roce zde hospitalizovali 469 pacientů. Dojde-li k mrtvici v důsledku uzavření mozkové tepny krevní sraženinou (85 % všech případů), mají lékaři dvě možnosti, jak postiženému pomoci. „Jako první se nasazuje léčba trombolýzou, kdy nemocnému podáme léčivou látku schopnou krevní sraženinu rozpustit. Pokud je neprůchozí některá z hlavních tepen mozku, je nutné použít složitější metodu, tzv. mechanickou trombektomii. Ta spočívá v zavedení tenkého kovového katétru z třísla pacienta až do místa uzávěru mozkové tepny a vytažení krevní sraženiny z těla ven. K tomuto zákroku odesíláme pacienty do Komplexního cerebrovaskulárního centra v Hradci Králové, s nímž úzce spolupracujeme,“ vysvětluje MUDr. Miroslav Škoda, primář neurologie v Nemocnici Náchod. V případě mrtvice je zásadní, jak rychle se pacient dostane ke specialistům. Včasné zahájení léčby totiž výrazně zvyšuje šance pacientů na vyléčení. Zatímco trombolýzu lze provést do čtyř a půl hodiny od prvních příznaků, mechanická trombektomie dává lékařům k dispozici ještě pár hodin navíc. Standardně lze její pomocí léčit do šesti hodin. „Rozhodně ale neplatí, že do čtyř a půl hodiny je všechno v pořádku a není nutné spěchat. Je vyčísleno, že v první fázi onemocnění postižený každých třicet minut ztrácí asi deset procent šance na uzdravení,“ upozorňuje MUDr. Škoda.

V Náchodě se rovněž soustředí na následnou péči. Na oddělení akutní rehabilitace jsou pacientům k dispozici lékaři, fyzioterapeuti a také logoped. Pod jejich vedením se lidé po mrtvici učí znovu zvládat každodenní aktivity s cílem dosáhnout úplné nebo alespoň částečné soběstačnosti.

Pacienti příznaky mrtvice podceňují
Prvotní symptomy mrtvice se mohou jevit jako banální, člověk by ale neměl otálet a okamžitě přivolat záchranáře. „K základním příznakům patří ochrnutí končetin na polovině těla, pokles ústního koutku a narušení nebo úplná neschopnost řeči. Vedle toho se mrtvice může projevit znecitlivěním či brněním poloviny těla, výpadkem levé nebo pravé části zorného pole, prudkou bolestí hlavy, závratěmi, zmateností, potažmo náhlou ztrátou vědomí,“ popisuje možný nástup mozkové příhody MUDr. Petr Štěpán, vedoucí lékař Iktového centra Nemocnice Náchod.

Lidé si však příznaky mrtvice mnohdy spojují s pouhou únavou či krátkou indispozicí a nevěnují jim dostatečnou pozornost. „Prakticky denně se setkáváme s případy, kdy postižený příznaky vůbec nepozná, nebo je podcení a čeká, že obtíže přejdou. Často se domnívá, že si například jen přeležel ruku. Namísto toho, aby zavolal pomoc, zkusí se z toho vyspat,“ přibližuje časté pochybění mnoha pacientů MUDr. Štěpán. V důsledku toho pacienti vyhledají odbornou pomoc pozdě a hrozí jim trvalé následky nebo dokonce smrt.

Světový den boje proti mozkové mrtvici
Jak mozkovou mrtvici poznat a jak správně na její nástup reagovat, učí veřejnost již druhý ročník kampaně Čas je mozek. Pod její záštitou a ve spolupráci s náchodskou nemocnicí se dnes, kdy si připomínáme Světový den boje proti mrtvici, uskutečnila v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě osvětová akce pro veřejnost. Během dopoledne se návštěvníci, mezi nimiž byli i žáci místních škol, dozvěděli řadu zajímavostí o mozkové příhodě – ať už v rozhovorech s lékaři, popřípadě skrze soutěžní kvízy. Pomocí krátkých scének se přítomní mohli podívat, jak vypadá nástup mrtvice. Jednotlivé příznaky pak komentovali odborníci, kteří také návštěvníkům radili, jak se v dané situaci zachovat – okamžitě přivolat rychlou záchrannou službu. Taktéž byly k dispozici interaktivní počítačové hry na procvičení mozku a zájemcům fyzioterapeutka zatejpovala končetiny, aby se alespoň na chvíli vžili do situace těch, kterým mrtvice způsobila částečné ochrnutí. Stejně tak mohli lidé zdarma podstoupit ultrazvukové vyšetření krčních tepen, měření krevního tlaku a rovněž analýzu složení těla, a to i s následným odborným výkladem nutriční terapeutky. Díky tomu byli informováni o rizikových faktorech mrtvice, jako je například obezita či vysoký krevní tlak, a dostali doporučení ohledně úpravy stravovacích návyků a životního stylu. Pod odborným vedením záchranářů z královéhradecké záchranné služby si pak lidé mohli vyzkoušet nácvik resuscitace.

Edukační kampaň s názvem Čas je mozek spustily v září roku 2016 Cerebrovas­kulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP. Hlavním cílem kampaně je pomoci seznámit veřejnost s typickými projevy mozkové mrtvice. Odborníci zároveň jejím prostřednictvím vyzývají, aby lidé při podezření na cévní mozkovou příhodu okamžitě přivolali rychlou záchrannou službu.

Více informací o kampani Čas je mozek najdete na stránkách www.casjemozek.cz nebo na Facebooku. Na YouTube je k dispozici videoanketa, která zkoumala, jestli lidé poznají příznaky mozkové mrtvice a zda dokáží správně reagovat.

Jiří Hannich, Bison & Rose, jiri.hannich@bisonrose.cz, 731 624 845
Hana Voborníková, Nemocnice Náchod, vobornikova.hana@nemocnicenachod.cz, 732 810 434