Provoz podatelny

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě, doručovaných na přenosných technických nosičích:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
Pavilon K, 2. patro
547 01 Náchod

Úřední hodiny podatelny:
PO 7:00–15:30
ÚT 7:00–15:30
ST 7:00–15:30
ČT 7:00–15:30
PÁ 7:00–15:30

Identifikátor datové schránky:
dn9ff92

Další možnosti elektronické komunikace – e-mail:
info(zavináč)ne­mocnicenachod­.cz
info(zavináč)ne­mocnicerk.cz

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
- PDF (Portable Dokument Format)
- PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving, ISO 19005)
- XML (Extensible Markup Language Document)

Obrazové dokumenty
- JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format, ISO/IEC 10918)
- TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
- PNG (Portable Network Graphics, ISO/IEC 15948)
- GIF (Graphics Interchange Format)

Zvukové dokumenty
- MPEG1/MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
- WAV (Waveform Audio Format)
- MP2/MP3 (MPEG –1 Audio Layer 2/Layer 3)
Maximální velikost datové zprávy v podobě datové zprávy je 20 MB, maximální přípustná velikost zprávy přijímané pomocí elektronické pošty je 10 MB. Dokumenty nad tyto uvedené objemy je možno doručit na technickém nosiči dat.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
CD, DVD, USB flash disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem
Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát, ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje), vyrozumí zaměstnanec podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, zaměstnanec podatelny dále dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Důsledky vad dokumentů
Pokud je doručený dokument v analogové nebo elektronické podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument podatelna nezpracovává.