Ambulance chirurgického oddělení

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

zde jsou ošetřování pacienti kteří jsou indikováni k drobných chirurgickým zákrokům v lokální anestezii.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V ambulanci všeobecné chirurgie jsou ošetřováni všichni pacienti s chirurgickými onemocněními urgentními (včetně úrazů, náhlých příhod...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V ambulanci cévní chirurgie v Rychnově nad Kněžnou se provádí diagnostika a léčba cévních onemocnění končetinových cév (tepen i žil)...

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Laparoskopická ambulance je určená pro konzultace, event. indikace k laparoskopickým výkonům a pro kontroly po laparoskopických výkonech.

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V ambulanci jsou dispenzarizováni a léčeni pacienti s onemocněními trávicí soustavy.
Jsou zde prováděny drobné chirurgické zákroky...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

V traumatologické ambulanci jsou dispenzarizováni a léčeni nemocní po úrazech pohybového aparátu. Ambulance je každý týden v úterý...