Oddělení nemocniční hygieny

Popis pracoviště

Ochrana veřejného zdraví, bezpečí pacientů a ochrana zdraví zaměstnanců v nemocnici je cílem a náplní pracovní činnosti Oddělení nemocniční hygieny.

Tým oddělení se věnuje hygienické a epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení na úrovni prevence, běžného hygienického dozoru, epidemiologických šetření a konzultační činnosti v jednotlivých oborech; zejména: snižování rizika vzniku a šíření infekcí, vytváření lokální surveillance nemocničních infekcí zajištění hygienických a protiepidemických požadavků na zdravotnický provoz podle specifických podmínek jednotlivých pracovišť a vytváření zdravých pracovních podmínek a pracovní pohody pro zaměstnance ( monitorování kvality vody, výroby a distribuce nemocniční stravy, mikrobiologické čistoty ovzduší v epidemiologicky závažných provozech, postupů úklidu a sanitace a kontrola účinnosti sterilizačních a dezinfekčních postupů). Oddělení spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a dalšími státními organizacemi s působností v ochraně veřejného zdraví Nepominutelnou součástí práce oddělení je průběžné vzdělávání zaměstnanců ONN zdravotnických i nezdravotnických profesí formou odborných seminářů, zejména k aktuální epidemiologické a hygienické problematice. Zvláštní důraz je věnován edukaci personálu i veřejnosti v oblasti hygieny rukou a jiných protiepidemic­kých zásad.

Personál

vedoucí oddělení nemocniční hygieny
Mobilní telefon+420 737 556 960
zdravotní laborant
GSM+420 491 601 929
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Mobilní telefon+420 702 062 078
jiný odborný pracovník VŠ
mobilní telefon+420 702 118 410