Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Opočno

Kontakty

GSM - laboratoř+420 601 330 474

Příjem materiálu

Den Čas
Pondělí – pátek 06:00–14:00

Provozní doba

Den Čas
Pondělí – pátek 06:00–14:30

Umístění

Popis pracoviště

Aktuální informace k odběrům na COVID-19 (PCR, protilátky) a objednání zde.

Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky (PKBD) Opočno provádí všechna základní a částečně i specializovaná biochemická, imunologická a hematologická vyšetření nutná k zajištění ambulantní péče praktických lékařů a lékařů specialistů v Dobrušce, Opočně, Českém Meziříčí a okolí. Pokrývá potřeby diagnostických služeb i pro část Orlických hor a veterinární lékaře.

Svým partnerům poskytuje PKBD Opočno kompletní servis spojený s laboratorním vyšetřováním

  • po dohodě provádí odběry biologického materiálu (pacienti vybavení žádankou, samoplátci),
  • analyzuje vzorky v rozsahu a frekvenci dle laboratorní příručky,
  • zpracovává data komplexně zabezpečeným způsobem,
  • podílí se na zajištění svozu biologického materiálu,
  • pokud požadovaná vyšetření samo neprovádí, připravuje materiál k odeslání do specializovaných nemocničních laboratoří,
  • na vyžádání dodává odběrový materiál a žádanky,
  • poskytuje základní konzultační činnost.

PKBD Opočno je zapojeno do systému zvyšování kvality poskytované péče, pravidelně a úspěšně splňuje podmínky auditů Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Kvalitní přístrojové a počítačové vybavení, standardizované procesy zpracování primárních vzorků, funkční systém kontrol, výsledky mezilaboratorního porovnávání a sehraný kvalifikovaný personál jsou zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb. Každý vzorek je v opočenské laboratoři víc než jen číslo v centrálním příjmu.

Personál

vedoucí pracoviště
GSM+420 702 018 631
vedoucí laborant
GSM - laboratoř+420 601 330 474