Oddělení klinické biochemie a diagnostiky

Kontakty

Laboratoř+420 491 601 777
Příjem materiálu+420 491 601 778
Výsledky močová analýza+420 491 601 778
Odběrová místnost - Bezplatná linka+420 800 100 196
Odběrové místnosti - ambulatní pavilon - 3. patro+420 491 601 116
Odběrové místnosti - ambulatní pavilon - 4. patro+420 491 601 599
Odběrové místnosti - poliklinika+ 420 491 601 300

Provozní doba (Statim, ÚS)

Nepřetržitá

Denní provoz (rutinní vyšetření)

Den Čas
Pondělí – Pátek 06:00–14:30

Umístění

Nemocnice Náchod - Horní areál
1. patro

Popis pracoviště

Oddělení klinické biochemie a diagnostiky (OKBD) se skládá ze 4 pracovišť klinické biochemie a diagnostiky – PKBD (Náchod, Broumov, Jaroměř, Opočno).

PKBD Náchod se skládá z laboratorního pracoviště (horní nemocnice) a z detašovaných pracovišt – odběrové místnosti (ambulantní pavilon) a odběrové místnosti (Poliklinika Náchod).

Laboratorní pracoviště

  • provádí základní i specializovaná vyšetření biochemická a imunologická z běžných biologických materiálů humánního a zvířecího původu (frekvence a rozsah uvedeny v Laboratorní příručce PKBD Náchod)
  • provádí základní konzultační činnost
  • poskytuje logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním, zejména svoz biologického materiálu, případný transport materiálu na specializovaná pracoviště, distribuci výsledků
  • na základě požadavků zajišťuje bezplatnou distribuci odběrového materiálu a žádanek pro spolupracující ambulantní pracoviště v regionu
  • zajišťuje zpracování dat v laboratorním informačním systému, umožňuje komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům

Odběrové místnosti (ambulantní pavilon – 3. ptro, 4. patro; poliklinika) zajišťují:

  • odběry žilní krve a moči, odběry z portu a výtěry pro ambulantní pracoviště ONN a mimonemocniční zdravotnická zařízení
  • dokumentaci odebraného materiálu a jeho transport na zpracování v laboratořích
  • objednání a provedení vyšetření orálního glukózo tolerančního testu (oGTT)

PKBD jsou zapojena do systémů externí kontroly kvality tuzemských (SEKK Pardubice, SZÚ Praha) i mezinárodních, podílejí se na programech mezinárodního laboratorního srovnávání. Příslušné certifikáty pro jednotlivé analyty jsou na pracovišti k nahlédnutí. Všechny laboratoře mají vypracovány systémy interní kontroly kvality.

PKBD je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL. Má zaveden systém managementu kvality v souladu s normou ISO 15189:2013, jehož fungování je spolu s dalšími podmínkami v pravidelných intervalech předmětem auditů Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře.

PKBD má akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie udělenou MZ ČR platnou do 1.7.2026, podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků laboratorních i klinických oborů.

Personál

vedoucí pracoviště
Pevná linka+420 491 601 784
GSM+420 603 556 019
vedoucí laborant
Pevná linka+420 491 601 783

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Laboratorní příručka 20244.82 MB