Oddělení klinické farmacie

Kontakty

Pevná linka+420 491 601 610

Ordinační a provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:30–15:00
Úterý 06:30–15:00
Středa 06:30–15:00
Čtvrtek 06:30–15:00
Pátek 06:30–15:00

Umístění

Nemocnice Náchod - Dolní areál
2. patro

Popis pracoviště

V roce 2013 zřídila Oblastní nemocnice Náchod pracoviště klinické farmacie, které přispívá k bezpečné a účelné terapii hospitalizovaných pacientů.

Klinický farmaceut (KF) spolupracuje s lékaři a sestrami na odděleních. Provádí alespoň jednou za hospitalizaci revizi vstupní medikace při příjmu pacienta do zdravotnického zařízení (na vybraných odděleních), hodnotí aktuální terapii pacienta během hospitalizace, zvažuje indikace jednotlivých léčiv, upravuje dávky se zohledněním ke stavu eliminačních orgánů, dalším výsledkům laboratorního vyšetření a výsledkům měření plazmatických hladin léčiv. Pomáhá při výběru vhodné lékové formy pro pacienta i s ohledem na podání léků do sond, snaží se minimalizovat rizika inkompatibilit při infuzním podání. Vyhledává potenciální lékové interakce ve farmakoterapii pacienta, hodnotí jejich klinickou závažnost, eventuálně předkládá další postup řešení. Identifikuje možné nežádoucí účinky léčiv a navrhuje alternativy s lepším bezpečnostním profilem pro pacienta.

Podílí se na revizi a optimalizaci standardních operačních postupů týkajících se podání léčiv v nemocnici, pomáhá nastavit farmakovigilanční činnosti v nemocnici a přispívá k edukaci personálu v oblasti farmakoterapie a technologie lékových forem. Akreditační komise MZČR udělila tomuto pracovišti akreditaci na specializované vzdělávání v oboru klinická farmacie v roce 2017, nyní opakovaně v roce 2021 dle aktuálních platných vzdělávacích předpisů. Oddělení klinické farmacie poskytuje na svém pracovišti možnost postgraduální odborné stáže.

V současné době v Oblastní nemocnici Náchod pracují 3 kliničtí farmaceuti, poskytují systémovou farmakoterape­utickou péči pro oddělení ARO, multidisciplinární JIP, interní, chirurgické, ortopedické oddělení a LDN v Jaroměři.

Ostatním oddělením nemocnice poskytuje oddělení KF svoje služby konziliární formou.

Personál

vedoucí oddělení klinické farmacie
GSM+420 491 601 610