Klinický farmaceut

Kontakty

GSM

Ordinační a provozní doba

Den Čas
Pondělí 06:30–15:00
Úterý 06:30–15:00
Středa 06:30–15:00
Čtvrtek 06:30–15:00
Pátek 06:30–15:00

Popis pracoviště

V roce 2013 zřídila Oblastní nemocnice Náchod pracoviště klinické farmacie, které má přispívat k bezpečné a účelné terapii hospitalizovaných pacientů.

Aktuálně zde pracuje 1 klinický farmaceut na plný úvazek.

Úlohou klinického farmaceuta (KF) je spolupracovat s lékaři a sestrami na odděleních a optimalizovat individuální lékové režimy pacientů. KF kontroluje vstupní medikaci při příjmu pacienta do nemocnice, hodnotí aktuální terapii pacienta během hospitalizace, zvažuje indikace jednotlivých léčiv, upravuje dávky se zohledněním ke stavu eliminačních orgánů, dalším výsledkům laboratorního vyšetření a výsledkům měření plazmatických hladin léčiv. Pomáhá při výběru vhodné lékové formy pro pacienta i s ohledem na podání léků do sond, snaží se minimalizovat rizika inkompatibilit při infuzním podání. Vyhledává potenciální lékové interakce ve farmakoterapii pacienta, hodnotí jejich klinickou závažnost, eventuálně předkládá další postup řešení. Identifikuje možné nežádoucí účinky léčiv a navrhuje alternativy s lepším bezpečnostním profilem pro pacienta.

Podílí se na revizi a optimalizaci standardních operačních postupů týkajících se podání léčiv v nemocnici, pomáhá nastavit farmakovigilanční činnosti v nemocnici a přispívá k edukaci personálu v oblasti farmakoterapie a technologie lékových forem.

V současné době KF pravidelně dochází na oddělení ARO a interní oddělení, kde se též účastní vizit.

Ostatním oddělením poskytuje svoje služby konziliární formou.

Personál