Oddělení laboratorní medicíny

Kontakty

Výsledky, pohotovost+420 494 502 372
Výsledky, pohotovost+420 494 502 373
Močová laboratoř+420 494 502 375
Speciální laboratoř+420 494 502 374
Operátorka počítače+420 494 502 377
Chemici+420 494 502 376
E-maillaborator@nemocnicerk.cz

Odběr krve pro laboratorní vyšetření

Den Čas
Pondělí 07:00–12:00
Úterý 07:00–12:00
Středa 07:00–12:00
Čtvrtek 07:00–12:00
Pátek 07:00–12:00

Provozní doba

Nepřetržitá

Popis pracoviště

Oddělení laboratorní medicíny (OLM) v nemocnici Rychnov nad Kněžnou vzniklo 1.3.2013 spojením Oddělení klinické biochemie s Hematologickou laboratoří a krevní bankou. Je dnes jediným laboratorním oddělením v rychnovské nemocnici.

Laboratoř poskytuje kompletní laboratorní servis nejen pro pacienty lůžkových oddělení nemocnice, ale díky svozové službě také lékařům téměř celého okresu Rychnov nad Kněžnu. Součástí laboratoře je také detašované pracoviště OLM na poliklinice v Týništi nad Orlicí.

Hlavní částí laboratoře je pracoviště centrálního příjmu. Zde dochází k třídění biologického materiálu na vzorky, které jsou zpracovávány přímo v naší laboratoři a na materiál, který je odesílán na specializovaná laboratorní pracoviště.

Laboratoř velmi úzce spolupracuje s Oddělením klinické imunologie a mikrobiologie Oblastní nemocnice Náchod, s Oddělením patologie Oblastní nemocnice Náchod a s laboratořemi Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Naše laboratoř poskytuje své služby v pracovní dny od 6.00 do 14.30, pro naléhavá vyšetření je připravena nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně.

Spektrum metod, prováděných na OLM je velmi široké. Od základních vyšetření biochemických parametrů nebo krevního obrazu přes stanovení hormonů, tumorových markerů a koagulačních vyšetření až po vyšetření krevní skupiny či diagnostiku infekčních onemocnění. Podrobný popis laboratorních vyšetření je uveden v laboratorní příručce našeho oddělení.

Prioritou naší laboratoře je nejen rychlé dodání naměřených hodnot ošetřujícímu lékaři, ale také kvalita těchto výsledků. OLM nemocnice Rychnov nad Kněžnou je evidována v registru klinických laboratoří a plní podmínky auditu NASKL, které vycházejí z normy ISO 15189. Kvalita výsledků je pro nás na prvním místě, proto se účastníme jak tuzemských systémů externího hodnocení kvality (SEKK, EHK SZÚ), tak i mezinárodních kontrolních cyklů (RIQAS, RfB).

Naše laboratoř je vybavena moderní přístrojovou technikou, která umožňuje provádět většinu vyšetření přímo z originální zkumavky a tím eliminovat riziko případné záměny vzorků.

Součástí oddělení je také odběrové centrum, které je umístěno přímo pod laboratoří v prostorách hematologické poradny/lékařské pohotovostní služby. Na základě indikace lékaře jsou zde provedené odběry ihned zpracovány v laboratoři. V odběrovém centru jsou prováděny také odběry pro zátěžové testy metabolizmu cukrů (OGTT).

Praktickým lékařům a specialistům nabízíme kromě svozu biologického materiálu i odběrové pomůcky nebo žádanky na laboratorní vyšetření. Samozřejmostí je možnost elektronického odesílání výsledků do ordinace lékaře buď systémem MISE nebo MEDIDATA.

Pro veterinární lékaře provádíme vyšetření krve zvířat.

Personál

primář
Pevná linka+420 494 502 380
vedoucí lékař
Pevná linka+420 494 502 370
vedoucí laborant

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Laboratorní příručka3.25 MB