Neurologické ambulance a poradny

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Neurologické ambulance a poradny slouží pro léčebnou péči o pacienty s neurologickými onemocněními, kam jsou doporučováni svými...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

EEG je vyšetřovací metoda, kterou lékař používá ke sledování činnosti mozku podobně jako EKG pro činnost srdce. EEG křivka zachycuje...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Elektromyografická ( EMG) laboratoř je umístěna v ambulantní části neurologického oddělení.

Tato metoda je určena k diagnostice...

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Akutní (příjmová) ambulance se nachází na lůžkové části neurologického oddělení a je určena k vyšetření a eventuelní hospitalizaci...