Elektroencefalografie (EEG)

Kontakty

Laboratoř EEG+420 491 601 215pro objednání

Ordinační a provozní doba

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 06:30–12:00 12:30–15:00
Úterý 06:30–12:00 12:30–15:00
Středa 06:30–12:00 12:30–15:00
Čtvrtek 06:30–12:00 12:30–15:00
Pátek 06:30–12:00 12:30–15:00
4. patro

Popis pracoviště

EEG je vyšetřovací metoda, kterou lékař používá ke sledování činnosti mozku podobně jako EKG pro činnost srdce. EEG křivka zachycuje aktuální mozkovou aktivitu, která je snímána jednotlivými elektrodami, které jsou rozmístěny na hlavě ve standardní vzdálenosti. Pro zjednodušení umísťování elektrod na hlavu pacienta se používají čepice s elektrodami. Do každé elektrody sestra umístí gel. Vyšetření se provádí v bdělém stavu (výjimkou jsou pacienti v bezvědomí). Celková doba vyšetření je cca 30 min.

EEG metoda je vyšetření, které může odhalit epilepsii a v čase sledovat její vývoj a účinky jednotlivých léků na tzv. epileptické výboje. Pomocí této metody lze vyšetřovat také jiné poruchy vědomí (jako např. kolapsové stavy či synkopy) a tím odlišit možnost epileptické podstaty onemocnění. Součástí je tzv. EKG stopa , která může odhalit i nepravidelnost srdeční akce ( arytmii)

Dále lze EEG vyšetřením sledovat i funkční změny u pacientů s ložiskovým postižením mozku jako je úraz, mozková mrtvice či monitorovat pacienta v bezvědomí, hlavně je-li třeba sledovat vývoj činnosti mozku v čase. U dětí má také velký význam ve sledování vývoje fyziologické aktivity mozku v určitém věku a tím zjišťování zaostávání vývoje k věkové normě. EEG je možno použít i při diagnostice bolestí hlavy a to hlavně u dětí.

Vyšetření patří k nenáročným a velmi významným testům činnosti mozku bez jakékoliv zátěže, například radiační , jako u RTG nebo CT.

Personál

vrchní sestra
Pevná linka+420 491 601 212